Watch Best Venkateshwara Abhishekams 🌹🌹🌹 Watch Best Ayyappa Abhishekams 🌹🌹🌹 Perform Online Ayyappa Manasika Puja 🌹🌹🌹 Download Devotional Ringtones 🌹🌹🌹 Check Your Vedic and Western Horoscopes

Om Namo NarayanayaOm Namo Narayanaya

Santhakaram Bujaga Sayanam
Padmanabham Suresam,
Viswadharam Gagana sadrusam
Megha Varnam Shubangam

Lakshmi Kantham Kamala Nayanam
Yogi Hrid Dyana Gamyam
Vande Vishnum Bava Bhayaharam
Sarva Lokaika Nadham

Megha Syamam Peetha Kouseya Vasam
Srivatsangam Kausthuboth Bhasithangam
Punyopetham Pundareekayathaksham
Vishnum Vande Sarva Lokaika Natham