Watch Best Venkateshwara Abhishekams 🌹🌹🌹 Watch Best Ayyappa Abhishekams 🌹🌹🌹 Perform Online Ayyappa Manasika Puja 🌹🌹🌹 Download Devotional Ringtones 🌹🌹🌹 Check Your Vedic and Western Horoscopes
SHIVA BHAJANS

SHIVA BHAJANS

  
  
 1. Amba Sahita Gangadhara Gangadhara Hara Gauri Vara Bhavani Shankara Parameshwara Parameshwara Sai Partheeshwara Sundara Roopa Sayeeshwara Hari Om Hari Om Namah Shivaaya
  
  
 2. Amba Sarita Saamba Shivaaya Hara Hara Hara Hara Mahadevaaya Hara Hara Hara Hara Mahadevaaya Shambho Parvathi Ramana Sada Shivaaya Hara Hara Hara Hara Mahadevaaya Hara Hara Hara Hara Mahadevaaya Shambho Shiva Shiva Shiva Shiva Sada Shiva Parvathi Ramana Sada Shivaaya
  
  
 3. Arunachala Shiva Sai Shankara Naacho Hey Nataraaj Bhasma Bhooshana Naagaabharana Naacho Hey Shiva Raaj Thaandava Priya Kara Natana Nateshwara Naacho Hey Nataraaj (2) Dama Dama Dama Dama Damaru Bajaavo Jhana Jhana Jhana Jhana Paayaliyaa Dhimiki Dhimiki Dhimi Dhimiki Dhimiki Dhimi Naacho Hey Nataraaj (2)
  
  
 4. Arunachaleshwara Hara Hara Shankara Paraathpaara Shiva Parthi Pureeshwara Shiva Shiva Shiva Shiva Shiva Sai Shankara Gangadhara Hara Gauri Manohara
  
  
 5. Atma Lingam Bhajorey Paramatma Lingam Bhajorey Atma Lingam Bhajorey Athi Adbhutha Lingam Bhajorey Naaga Lingam Navamani Lingam Nabhi Kamala Udbhava Lingam Eeshwara Lingam Bhajorey Partheeshwara Lingam Bhajorey
  
  
 6. Bhaja Moha Sutha Parama Pavithra Parthi Pureesha Sada Niranthara Bhava Bhaya Bhanjana Shiva Shiva Sayeesha – Hey Dhama Dhama Dhama Dhama Damaru Mahesha Dhimi Dhimi Dhimi Thaka Chidambaresha Shantha Kara Saguna Prasana Shiva Shiva Sayeesha – Hey
  
  
 7. Bhajo Bhajo Shankara Bhola Naath Shankara Bhola Naath Bhajo Bhajo Shankara Bhola Naath Daya Nidhey Krupa Nidhey Shankara Bhola Naath Bhajo Bhajo Shankara Bhola Naath Hey Parameshwara Parthi Pureeshwara Shankara Bhola Naath Bhajo Bhajo Shankara Bhola Naath
  
  
 8. Bhajo Saamba Sada Shiva Sayeeshwara Gangadhara Hara Partheeshwara Narthana Sundara Gauri Manohara Partheeshwara Sai Shankara – Putta
  
  
 9. Bhajo Shankara Hari Hara Chranam (2) Bramhaananda Guru Premaananda Guru Sai Guru Deva Sharanam Bhajo Shankara Hari Hara Charanam Vishwanaatha Shiva Gauri Manohara Gauri Manohara (2) Sai Manorbhava (Lingodbhava) Parameshwara
  
  
 10. Bhasma Bhooshithanga Sai Chandra Shekhara Phaala Nethra Soola Dhaari Sai Shankara Bhasma Bhooshitanga Sai Chandra Shekhara Saama Gaana Priyakaraa Sai Shankara Hara Hara Hara Shiva Shambho Natana Shekhara Parthi Vaasa Sai Deva Sai Shankara Sai Shankara Sathya Sai Shankara
  
  
 11. Bhasma Vibhooshitha Bhavaani Shankara Bhava Bhaya Naashaka Bhola Shankara Hara Hara Shankara Saamba / Sai Shiva Om Namah Shivaaya Shivaaya Namah Om
  
  
 12. Bhasma Vishaesha Maheshwara Bhasma Vibhooshitha Sundara Hara Om Hara Om Hala Hala Dhara Hara Hra Hara Hara Hey Shiva Shankara Natawara Sundara Gauri Manohara Chandra Shekhara Jatadhara
  
  
 13. Bhava Hara Shankara Girija Ramana Tandava Kelana Sannutha Charana Sundara Joota Shiva Gangadharana Sai Maheshwara Sankata Harana
  
  
 14. Bhava Nasha Puttaparthi Pureesha Jaya Shiva Shankara Jaya Paramesha Mruthyun Jaya Shiva Shaila Girisha Mohana Kara Mana Moha Vinasha Jyothi Prakasha Sathya Sayeesha Jaya Shiva Shankara Jaya Paramesha
  
  
 15. Bhavani Shankara Sayeesha Bhava Nasha Jagadeesha Mahesha Chandra Mouli Charmaam Baradhaari Gangadhara Gauri Manohara
  
  
 16. Bhavani Shankara Uma Maheshwara Parthi Pureeshwara Sai Harey Bhava Bhaya Hari Hey Tripurari Parthi Pureeshwara Sai Harey Bhola Naath Sai Gangadhari Parthi Pureeshwara Sai Harey (2)
  
  
 17. Bhola Bandari Bham Bham Bhola Bandari Jai Shiva Shankara Hara Shiva Bhola Bandari Shankara Nachey Brahma Nachey Bhola Bandari Surya Chandra Vamsa Nachey Bham Bham Bhola Bandari
  
  
 18. Bhola Bandari Sai Bhola Bandari Shiva Bhola Bandari Sadhu Bhola Bandari Shiva Bhola Shiva Bhola Shiva Bhola Bandari Sai Bhola Bandari
  
  
 19. Bhola Naath Shambho Shankara Sai Naath Bhola Maheshwara Dama Dama Damaru Bholey Shankara Dhimi Dhimi Dhimi Dhimi Natana Manohara Parthi Pureeshwara Shankara Bhola Maheshwara Sai Shankara
  
  
 20. Bhola Naatha Harey Jagadeesha Shaileshwara Hara Uma Mahesha Bhola Naatha Harey Jagadeesha Bhava Bhaya Haari Hey Tripuraari Shiva Gangadhara Sai Muraari Bhola Naath Bhola Naath Sai Naath Sai Naath
  
  
 21. Bhola Naatha Uma Pathey Shambho Shankara Pashu Pathey Kailaasa Vaasa Kanaga Sabesha Chidambaresha Vishvesha Mayaana Vaasa Chidambaresha Neela Kanta Mahadeva Soola Dhaari Jyothi Prakaasha Vibhoothi Shankara Parameshwara Natana Manohara Damaru Naatha Parvathi Naatha Sada Shiva Nandi Vaahana Naaga Bhooshana Chandra Shekhara Jataayudha Gangadhara Gauri Manohara Girija Kantha Sada Shiva
  
  
 22. Bhola Shankara Bhola Shaileshwara Hara Vishwambara Dhara Bhola Shankara Bhola Surya Chandra Pralayagni Netra Dhara Shakti Sahita Shiva Natana Manohara
  
  
 23. Bolo Bolo Sabmil Bolo Om Namah Shivaaya Om Namah Shivaaya Om Namah Shivaaya Bolo Bolo Sabmil Bolo Om Namah Shivaaya Jhootajataamey Ganga Dhaari Trishoola Dhari Damaru Bhajaye Dama Dama Dama Dama Damaru Bhaja Goonj Utha Om Nama Shivaaya Om Nama Shivaaya (4)
  
  
 24. Bolo Bolo Shankara Jaya Jaya Shankara Shiva Shankara Sathya Sayeeshwara Partheeshwara Sai Parameshwara Parameshwara Putta Partheeshwara Shiva Shiva Shiva Shiva Shiva Shankara Jaya Jaya Jaya Jaya Jaya Shankara
  
  
 25. Bolo Maheshwara Bhavani Shankara Shaila Gireeshwara Shirdi Pureeshwara Ganga Jatadhara Gauri Manohara Prabhu Parameshwara Parthi Pureeshwara
  
  
 26. Bolo Naatha Uma Pathey Shambho Shankara Pasupathey Nandi Vahana Naga Bhooshana Chandrashekara Jatadhara Shooladhara Jyothi Prakasha Vibuthi Sundara Paramesha (Bolo) Kailasa Vaasa Kanaka Sabesa Gauri Manohara Vivesha Smasaana Vaasa Chidambharesha Neelakanta Mahadeva
  
  
 27. Booloka Vaikuntha Partheeshwara Sada Koti Ravitega Sayeeshwara Paratsava Nijaroopa Parameshwara Nara Roopa Nara Sriman Narayana
  
  
 28. Brahma Hara Hara Gauri Shiva Shambho Shankara Saamba Shiva Brahma Roopa Parameshwara Roopa Eesha Sada Shiva Sai Shiva
  
  
 29. Brahma Muraari Sada Poojitha Namah Shivaaya Namah Shivaaya Bilvaacharana Priya Bhavaani Shankara Namah Shivaaya Namah Shivaaya Mruthyun Jaya Mahadeva Maheshwara Namah Shivaaya Namah Shivaaya Bhasmo Dhulitha Thejo Vigraha Namah Shivaaya Namaha Shivaaya Lingodbhavakara Sai Maheshwara Namah Shivaaya Namah Shivaaya Om Namah Shivaaya Shivaaya Nama Om
  
  
 30. Brahma Murari Surarchitha Lingam Nirmala Bhashitha Shobitha Lingam Janmaja Dukha Vinashaka Lingam Tat Pranamami Sada Shiva Lingam Deva Muni Pravararchitha Lingam Kama Dahana Karunakara Lingam Ravana Darpa Vinasaka Lingam Tat Pranamami Sada Shiva Lingam Bhaktajana Paripalitha Lingam Premamaya Paramathmaka Lingam Parthi Puri Saileshwara Lingam Tat Pranamami Sada Shiva Lingam
  
  
 31. Brahma Muraari Sura Nara Poojitha Om Namah Shivaaya Namah Shivaaya Bilvaarchana Priya Bhava Bhaya Naashaka Om Namah Shivaaya Namah Shivaaya Parvathi Vallabha Panchaanana Hara Om Namah Shivaaya Namah Shivaaya Om Namah Shivaaya Namah Shivaaya Trishoola Dhaari Hey Tripuraari Om Namah Shivaaya Namah Shivaaya Om Namah Shivaaya Namah Shivaaya
  
  
 32. Brahma Vishnu Maheshwara Shirdi Baba Shankara Shirdi Baba Shankara Parthi Baba Shankara Shiva Shiva Shiva Shiva Shankara Hara Hara Hara Hara Shankara Om Namah Shivaaya Om Namah Shivaaya Namah Shivaaya Shivaaya Namah Om Shirdi Baba Shankara Parthi Baba Shankara Tandav Priyakar Shaba Bhajey Dam Dam Dam Dam Damaru Bhajey Hara Bham Hara Bham Bhola Maheshwara Bhola Maheshwara Dam Dam Damaru Shiva Tandavaya Dam Dam Dam Dam Damaru Bhajey
  
  
 33. Brahma Vishnu Shankara Shirdi Baba Shankara Parthi Baba Shankara Shiva Shiva Shiva Shiva Shankara Hara Hara Hara Hara Shankara Shiva Shiva Shiva Shiva Shankara Namah Shivaaya Namah Shivaaya Namah Shivaaya Om Namah Shivaaya Shirdi Baba Shankara Parthi Baba Shankara
  
  
 34. Chandra Kalaadhara Saamba Sada Shiva Shambho Mahadeva Shiva Shambho Mahadeva (2) Aum Namah Shivaaya Shivaaya Namah Aum
  
  
 35. Chandra Kalaadhara Saamba Sada Shiva Shambho Shankara Paahi Maam Shakti Sahitha Shiva Natana Nateswara Thandava Priyakara Paahimaam Ganga Jatadhara Gauri Manohara Shambho Shankara Paahi Maam
  
  
 36. Chandra Mouleeshwara Sarveshwara Mrithyum Jaya Shiva Shankara Nandi Vaahana Naatha Swaroopa Natana Manohara Ambala Vaana Lingodh Bhava Neela Kandeshwara Partheeshwara Sathya Sayeeshwara
  
  
 37. Chandra Shekaraaya Namah Om Ganga Dharaaya Namah Om Om Namah Shivaaya Namah Om Hara Hara Haraaya Namah Om Shiva Shiva Shivaaya Namah Om Sayeeshwaraaya Namah Om – Sathya
  
  
 38. Chandra Shekhara Chandra Shekhara Chandra Shekhara Paahi Maam Chandra Shekhara Raksha Maam
  
  
 39. Chandra Shekhara Daya Maya Maheshwara Krupa Maya Parameshwara Jagadeeshwara Shirdeeshwara Partheeshwara Ganga Jhataadhara Gauri Shankara Trishoola Dhaaraka Chidambareshwara Nandi Vaahana Jaya Naageshwara Vibhooti Sundara Sai Gireeshwara Daya Karo Krupa Karo (2) Raksha Karo Sayeeshwara (2)
  
  
 40. Chandra Shekhara Sai Sundara Sai Sundara Sathya Sai Sundara Kamanakshaka Mana Moha Vinaasa Bhava Bhaya Harana Sai Baala Lochana
  
  
 41. Chandra Shekhara Shiva Shankara Gangadharaaya Namah Om Namah Om Namah Om Garalakanta Dhara Vibhuti Sundara Sayeeshwara Namah Om Bhavani Shankara Uma Maheshwara Partheeshwara Namah Om
  
  
 42. Dam Dam Dam Dam Damaru Bhajey Bhola Naatha Shiva Shambho Bhajey – Hara Sai Naatha Shiva Shambho Bhajey – Hara Ghana Ghana Ghana Ghana Ghanta Bhajey Gauri Naatha Shiva Shambho Bhajey – Hara Sai Naatha Shiva Shambho Bhajey – Hara
  
  
 43. Dam Dam Dam Dam Damaru Bhajey Naachey Sai Shankara Bhum Bhum Bhum Bhum Bhola Maheshwara Naachey Sai Shankara Dhimi Dhimi Dhimi Dhimi Mrudanga Bhajey Naachey Sai Shankara Ghana Ghana Ghana Ghana Ghanta Bhajey Naachey Sai Shankara Hara Hara Hara Hara Halahala Dhara Naachey Sai Shankara Dhimi Dhimi Dhimi Dhimi Dhimi Dhimi Dhimi Dhimi Naachey Sai Shankara Naachey Sai Shankara Naachey Sai Shankara
  
  
 44. Dama Dama Dama Dama Damaru Bhajey Ghana Ghana Ghana Ghana Ghanta Bhajey Shiva Shiva Shiva Shiva Shambho Bhajey Shiva Sai Shankara Sada Bhajey
  
  
 45. Dama Dama Dama Dama Damaru Bhajey Naachey Shankara Naacherey Dama Dama Dama Dama Damaru Bhajey Tunga Himaachala Shringa Nivaasitha Naachey Pralayankara Naacherey Srishti Shankara Laya Pralayankara Naacherey Shiva Naacherey Naacherey Sai Naacherey
  
  
 46. Dama Dama Dama Dama Damaru Bhajey Ranga Naatha Vara Mrudhanga Bhajey Nachey Nataraaja Saamba Sada Shiva Girija Pathey Ganga Dhaaraka Raaja Pathey Dharma Mrudhanga Yaapara Yakeh Devaloka Kailaasa Peyakey Naratha Brahma Vishnu Virajey Bholey Nataraaja Saamba Sada Shiva Girija Pathey Jai Bolo Shankara Jai Gangadhaara
  
  
 47. Dama Dama Dama Damaru Bhajey Damaru Bhajey Shankara Bhola Naath Dhigambara Thandava Priya Shankara Natana Nateshwara Damaru Bhajey Shankara Bhola Naath Dhigambara
  
  
 48. Dama Dama Damaru Bhajorey Shankara Maha Deva Ke Bhola Shankara Damaru Bhajorey Nachey Shankara Gauri Naatha Sada Shiva Shankara Neela Kanta Gangadhaara Shankara Vaama Deva Pasupathi Shiva Shankara Sharanaagata Bhava Bhaya Sai Shankara
  
  
 49. Dama Dama Damaru Damaru Naatha Shiva Dhimika Dhimika Dhimi Gauri Naatha Shiva Dama Dama Damaru Damaru Naatha Shiva Natana Manohara Nataraaja Shiva Hara Hara Bhum Bhum Bhola Naatha Shiva Shambho Shankara Vishwanaatha Shiva Shivaaya Namah Shiva Sai Naatha Shiva
  
  
 50. Darshana Do Bhagawaan – Prabho Aananda Naatha Parbhu Sai Naatha Deena Dayaala Hey Paramesha Parthi Puri Bhagawaan – Sai
  
  
 51. Darshana Do Shiva Shankara Deva Darshana Do Sai Shankara Deva Darshana Do Shiva Shankara Deva Gaja Charmaambara Hey Pralayankara Hey Pralayankara Hey Abhayankara Gaja Charmaamnara Hey Pralayankara Hey Tripuraari Trinetra Dhaari Parvathi Ramana Paataka Harana Hey Bhuvaneshwara Daya Karo
  
  
 52. Daya Karo Bhagawan Shankara Daya Karo Bhagawan Chandra Shekhara Chandra Kala Dhara Vibhooti Sundara Daya Karo Trinetra Dhaari Trishoola Dhaari Ganga Dhaari Daya Karo Parvathi Ramana Pannaga Bhooshana Neelakantha Daya Karo
  
  
 53. Daya Karo Shiva Gangadhaari Krupa Karo Shiva Hey Tripuraari Naama Madhura Thava Mangala Kaari Alakha Niranjana Thrishoola Dhaari Daya Karo Daya Karo Daya Karo Bhola Bhandari Daya Karo Krupa Karo Rakshaa Karo Bhola Bhandari
  
  
 54. Daya Shankara Bhava Gochara Shiva Chidambara Om Kara Parthi Vihara Papa Vidura Jagadhodhaara Brahma Para (2)
  
  
 55. Deena Bandhu Deena Naatha Sai Sai Shankara Hey Trinetra Hey Pavitra Vimala Charita Raksha Maam Parama Purusha Parthi Nivaasa Sathya Sai Shankara
  
  
 56. Deena Naatha Shankara Karuna Saagara Shankara Parthi Pureeshwara Shankara Bhola Naatha Kailaasha Vaasa Parthi Pureesha Hey Paramesha Sayeeshwara Deva
  
  
 57. Deva Deva Mahadeva Sai Shankara Sai Shankara Shirdeeshwara Bhasmodbhava Kara Partheeshwara Swarna Varna Tejo Maya Jagadeeshwara Sarva Mantra Swaroopa Sayeeshwara Vamadeva Viroopaksha Vishweshwara
  
  
 58. Dhim Dhim Dhimi Dhimi Natana Shiva Thaandava Keli Vilaasa Shiva Leela Maanusha Vesha Shiva Lingodhbava Kara Sai Shiva Sai Shiva Hara Baala Shiva
  
  
 59. Dhimiki Dhimiki Dhim Dhimiki Dhimiki Dhim Naachey Bhola Naath Naachey Bhola Naath (4) Mridanga Boley Shiva Shiva Shiva Om Damaru Boley Hara Hara Hara Om Veena Boley Hari Om Hari Om Veena Boley Sai Ram Sai Ram Naachey Bhola Naath (4)
  
  
 60. Dhin Dhin Thuku Dhin Dhin Na Bhaje Damaru Shivaji Bhajaye Bhajaye Damaru Dhin Dhin Thuku Dhin Dhin Na Bhaje Damaru Nara Thunu Kara Shiva Raaja Darashana Do Shiva Raaja Thala Manjeerae Dhola Dhamakae Ghuna Ghuna Ghuna Ghuna Bhajae Shivaji Kae Mandir Mein Ghoonguroo Chununu Chununu Chuna Bhajae Bhajaoe Re Bhajaoe Re Bhajaye Damaru Shivaji Bhajaye Bhajaye Damaru
  
  
 61. Gana Gana Neela Om Shiva Om Shiva Namah Om Shiva Shivaaya Namah Om Sai Shiva Sai Shiva Sai Shiva – Sathya Sai Shiva Sathya Sai Shiva Shankara Shiva Shankara Shiva Shankara Shiva Namosthuthey
  
  
 62. Ganga Jatadhar Gauri Mahesha Shiv Shiv Shankar Shaila Girisha Ganga Jatadhar Gauri Mahesha Parvathi Ramana Paahi Mahesha Pahi Mahesha Hey Paramesha Parthi Pureeshwar Sai Mahesha Parthi Pureeshwar Sai Sarvesha
  
  
 63. Ganga Shankara Umavara Girija Shankara Prabhuvara Parvathi Shankara Umavara Neelakanda Manohara
  
  
 64. Gangadhara Bhola Naatha Gauri Naatha Harey Kailaasa Vaasa Deena Naatha Prashanthi Vaasa Hey
  
  
 65. Gangadhara Gauri Mahesha Thripuraksha Jyothi Prakaasha Haala Haladhara Paramesha Chandra Shekara Sai Mahesha
  
  
 66. Gangadhara Girija Ramana Shambho Shankara Saamba Sada Shiva Hara Hara Hara Shiva Sai Shankara Shiva Shiva Shiva Shiva Shirdi Pureeshwara
  
  
 67. Gangadhara Girija Thava Hey Maheshwara Tripuraandhaka Visweswara Indu Shekara Chandra Vadana Kamala Nayana Nandhi Vaahana Sarma Vasana Basmaarchana Phaala Lochana
  
  
 68. Gangadhara Hara Gangadhara Hara Gangadhara Hara Shankara Bhava Naasha Bhava Bhanja Vimochana Sathya Sai Shiva Shankara
  
  
 69. Gangadhara Hara Gangadhara Hara Kailasha Naatha Prabhu Shankara Bhavanasha Bhava Bhanja Vimochana Sathya Sai Shiva Shankara
  
  
 70. Gangadhara Hara Gauri Mahesha Haala Haaladhara Paramesha Dhimikita Dhimikita Vaadhya Mrudanga Thaandava Priyakara Natana Shiva Vyaagraambaradhara Vibuthi Sundara Leela Manusha Vesha Shiva Sai Shiva Sada Shiva
  
  
 71. Gangadhara Hara Gauri Priya Shiva Jaya Jaya Shankara Sai Kala Bhayankara Bhola Maheshwara Jaya Jaya Shankara Sai Jagadhodhaara Jagath Paripala Jaya Jaya Shankara Sai Parti Pureeshwara Paahi Maheshwara Jaya Jaya Shankara Sai
  
  
 72. Gangadhara Hara Gauri Shiva Shambho Shankara Saamba Shiva Jaya Jagadeeshwara Jaya Parameshwara Shirdi Nivaasa Sayeeshwara Parthi Pureesha Sayeeshwara Jagadhodhaara Sayeeshwara Shambho Shankara Saamba Shiva Shambho Shankara Sai Shiva
  
  
 73. Gangadhara Hara Gauri Shivaaya Shambho Shankara Shaambha Shivaaya Brahma Vishnu Parameshwara Roopa Bhaktha Jana Priya Sai Krupaala
  
  
 74. Gangadhara Hara Hara Shambho Vibhoothi Shankara Sai Shambho Om Hara Hara Hara Hara Shambho Haala Haladhara Hara Shambho Haala Haladhara Sai Shambho
  
  
 75. Gangadhara Hara Saamba Shiva Partheeshwara Baba Mahadeva Hara Hara Bham Bham Bhola Naath Shiva Parthi Pureesha Sai Shiva
  
  
 76. Gangadhara Paahi Maam Sai Naatha Guru Satchidaananda Guru Neelakanda Shiva Gangadhara Basma Vibooshitha Gangadhara
  
  
 77. Gangodh Bhavakara Pinaaka Vaibhava Hara Hara Gange Mahadeva Shirdi Pureeshwara Sai Shankara Hara Hara Gange Mahaeva Linghod-Bhavakara Jaya Patheeswara Hara Hara Gange Mahadeva Pasupati Naatha Bhola Maheswara Hara Hara Gange Mahadeva Hara Hara Gange Mahadeva
  
  
 78. Gauri Naatha Shiva Shankara Hara Bham Bham Har Bham Bham Hey Digambara Dam Dama Dam Dam Dama Dam Damaru Dhara Bhola Bhandari Parameshwara Hara Bham Bham Hara Bham Bham Hey Digambara
  
  
 79. Gauri Naathaya Vishwa Naathaya Sai Naathaya Namah Shivaaya Gunatheethaya Gunadharaya Gunarnavaya Namah Shivaaya Kala Kalaya Kalatheethaya Kala Roopaya Namah Shivaaya Kala Roopaya Namah Shivaaya (2) Prema Roopaya Parthi Vasaya Sai Babaya Namah Shivaaya
  
  
 80. Gauri Shankara Parvathi Shankara Chandra Kala Dhara Haala Haladhara Trinetra Dhari Ganga Jataadhara Hara Hara Shankara Sai Shankara Hara Hara Shankara Sai Shankara
  
  
 81. Gauri Shankara Uma Vara Girija Shankara Prabhu Hara Parvathi Shankara Uma Vara Neela Kanta Manohara
  
  
 82. Hara Ganga Jata Dhara Gauri Shankara Girija Mana Ramana Jaya Mrityum Jaya Mahadeva Maheshwara Mangala Shubha Charana Nandi Vaahana Naaga Bhushana Nirupama Guna Sadana Natana Manohara Neela Kanta Sai Neeraja Dala Nayana – Sai
  
  
 83. Hara Hara Gangey Hara Hara Gangey Hey Nataraaja Hey Shiva Raaja Hara Hara Hara Hara Gangey (Hara Hara……) Parthi Pureeshwara Jaya Gangadhara Hara Hara Hara Hara Gange (Hara Hara……) Shankara Shiva Shankara Shiva Shankara Shankara Sai (2)
  
  
 84. Hara Hara Hara Hara Bhola Naath – Om Hara Hara Hara Hara Sai Naath – Om Shiva Shiva Shambho Kailaasha Naath Shiva Shiva Shambho Hey Vishwa Naath
  
  
 85. Hara Hara Hara Hara Haraaya Namah Om Shiva Shiva Shiva Shiva Shivaaya Namah Om Haraaya Namah Om Shivaaya Namah Om
  
  
 86. Hara Hara Hara Hara Mahadeva Shiva Shiva Shiva Shiva Sada Shiva Om Hara Hara Hara Hara Mahadeva Om Namo Namo Namah Shivaaya Brahma Vishnu Surarchithaaya Om Namo Namo Namah Shivaaya Uma Mahesha Saravana Sevita Om Namo Namo Namah Shivaaya Om Namo Namo Namah Shivaaya
  
  
 87. Hara Hara Hara Hara Mahadeva Om Shiva Shiva Shankara Sada Shiva Prava Kara Jyothi Swaroopa Hrudaya Nivaasa Deena Dayaala Hey Shiva Shankara Eeshwari Thanaya Om Namah Shivaaya Hari Om Namah Shivaaya
  
  
 88. Hara Hara Hara Hara Namaami Shankara Bhajamana Sai Ram Hara Hara Shiva Shiva Sada Shiva Bhajamana Sai Ram Shiva Shiva Shiva Shiva Sada Shiva Bhajamana Sai Ram Bhajamana Sai Ram
  
  
 89. Hara Hara Hara Hara Saamba Shiva Vibhuthi Sundara Sai Shiva Gangadhara Hara Gauri Shiva Trishoola Dhari Trinethra Shiva Parthi Puri Paramesha Shiva Vibhuthi Sundara Sai Shiva
  
  
 90. Hara Hara Hara Hara Saamba Shiva Om Vibhuti Shankara Sai Shiva Om Sada Shiva Om Sathya Sai Shiva Om Jyothir Linga Maya Sai Shiva Om
  
  
 91. Hara Hara Hara Hara Shambho Shankara Shiva Shiva Shiva Shiva Shambho Shankara Jaya Paramesha Parthi Pureesha Sathya Sai Shiva Shambho Shankara
  
  
 92. Hara Hara Hara Mahadeva Trishoola Damaru Dhari Aadhi Naatha Chandra Naatha Maheshwara Thripurari Hara Hara Hara Mahadeva Gangadhara Trilochana Vaama Deva Mana Vihaari Shankara Sri Bhootha Naatha Aayo Sharana Tihari
  
  
 93. Hara Hara Hara Shambho Shambho Om Nama Shivaaya Shivaaya Nama Om (4) Ganga Jata Dhara Gauri Shiva Papa Vinashaka Parama Shiva Maya Manusha Vesha Shiva Parthi Puri Paramesha Shiva Pannaga Bhushana Phala Lochana Nandi Vahana Nagabharana Bhaka Janavana Patita Pavana Kailasha Vaasa Sai Shankara
  
  
 94. Hara Hara Mahadeva Hara Hara Mahadeva Om Namah Shivaaya Shivaaya Namah Om Hara Hara Hara Hara Haraya Namah Om Shiva Shiva Shiva Shiva Shivaaya Namah Om Dum Dum Dum Dum Dumaru Bhajey Dhimitaka Dhimitaka Mridanga Bhajey Hara Hara Mahadeva Hara Hara Mahadeva
  
  
 95. Hara Hara Shambo Girija Bandho Karuna Sindhu Sai Shambo Ganga Jatadhara Gauri Manohara Chandra Kalaadhara Sai Manohara
  
  
 96. Hara Hara Shambho Shiva Shiva Shambho Sai Shambho Shankara Vyagrambara Dhara Vibhuthi Sundara Sai Shambho Shankara Chandra Kala Dhara Shankara Ganga Jata Dhara Shankara Halahala Dhara Natana Manohara Sai Shambho Shankara Vyagrambara Dhara Vibhuthi Sundara Sai Shambho Shankara
  
  
 97. Hara Hara Shankara Devadhi Deva Taandava Sundara Natana Manohara Hara Gangadhara Maha Deva Jaya Yogeshwara Parvathi Pathey Gauri Manohara Parameshwara
  
  
 98. Hara Hara Shankara Namaami Shankara Umapathey Kailaasha Shankara Hara Hara Shankara Namaami Shankara Gangadhara Hara Chandra Kalaa Dhara Parthi Pureeshwara Shiva Sai Shankara
  
  
 99. Hara Hara Shankara Om (2) Hara Shiva Shankara Om (2) Hara Hara Shiva Shiva Shankara Om (2) Parvati Shankara Hara Parameshwara Paapa Vimochana Bhaktodharaka Aparadha Kshama Karo Deena Naatha Abhaya Pradaayaka Shankara Om Hara Hara Shiva Shiva Shankara Om
  
  
 100. Hara Hara Shankara Shambho Shiva Hara Hara Shankara Sada Shiva Sai Shankara Om Ganapati Vanditha Gauri Vanatha Ganaathipathey Girija Shankara Hara Hara Shankara Om
  
  
 101. Hara Hara Shankara Shiva Shiva Shankara Bham Bham Bholey Naath Bham Bham Bholey Naath Sai Bham Bham Bholey Naath Dama Dama Damaru Damaruka Naatha Bham Bham Bholey Naath Bham Bham Bholey Naath Sai Bham Bham Bholey Naath
  
  
 102. Hara Hara Shiva Shiva Ambalavana Ambalavana Ponnambalavana Hara Hara Shiva Shiva Ambalavana Aananda Tandava Nataraaja Nataraaja Nataraaja Nartana Sundara Nataraaja Shiva Raaja Shiva Raaja Shivakaami Priya Shiva Raaja Chidambaresha Nataraaja
  
  
 103. Hara Hara Shiva Shiva Shankara Trinethra Dhari Thrishula Dhari Shambho Shankara Shaamba Shiva Kailaasha Vasa Ganga Dhari Sayeeshwara Sarveshwara Hey Jagadeeshwara
  
  
 104. Hara Om Hara Om Haraaya Namah Om Shiva Om Shiva Om Shivaaya Namah Om Bhava Om Bhava Om Bhavaaya Namah Om Tribhuvana Avathaara Shivaaya Namah Om Vibuthi Sundara Sayeesha Namah Om Hara Om Hara Om Haraaya Namah Om Shivaaya Namah Om
  
  
 105. Hara Shiva Shankara Bhola Maheshwara Sayeeshwara Sambho Partheeshwara Shambho Jaya Gangadhara Jaya Bimbadhara Vyagrambaradhara Sambho Natana Nateshwara Nayana Manohara Sayeeshwara Shiva Shambho Partheeshwara Sai Shambho
  
  
 106. Hara Shiva Shankara Bholey Naath Parthi Pureeshwara Sai Naath Ahi Bhooshana Shiva Gauri Naath Parama Sumangala Sai Naath Girija Nanda Paramaananda Samadhi Priya Ganganaath
  
  
 107. Hara Shiva Shankara Saamba Sada Shiva Isha Mahesha Thandava Priyakara Chandra Kaladhara Isha Mahesha Amba Suta Lambodhara Vanditha Isha Mahesha Thunga Himachala Shringa Nivasitha Isha Mahesha
  
  
 108. Hara Shiva Shankara Shashanka Shekara Hara Bham Hara Bham Bham Bham Bolo Bhavaa Bhayankara Girijaa Shankara Dhimi Dhimi Dhimi Thaka Nartana Khelo Hara Shiva Shankara Shashanka Shekara Hara Bham Hara Bham Bham Bham Bolo Bhavaa Bhayankara Girijaa Shankara Dhimi Dhimi Dhimi Thaka Nartana Khelo
  
  
 109. Hari Hari Om Namah Shivaaya Namah Om (3) Sathya Sanathana Sri Sai Hari [Namah] Om(2) Dharma Parayana Sri Sai Hari [Namah] Om Shanthi Nikethana Sri Sai Hari [Namah] Om Prema Niranjana Sri Sai Hari [Namah] Om
  
  
 110. Hari Hari Om Shiva Shankara Om Narayana Hari Om Narayana Hari Om Keshava Hey Shiva Madhava Hey Narayana Hari Om Narayana Hari Om Paramaathma Antharyaami Narayana Hari Om Narayana Hari Om
  
  
 111. Hari Om Aananda Namah Shivaaya Aananda Narthana Deva Aananda Narthana Aananda Mohana Sai Sadguru Deva Chimdambaresha Shiva Guru Naatha Shaila Girishwara Paahi Maheshwara Paahi Maam Paahi Maam Sai Mahesha Paahi Maam
  
  
 112. Hari Om Hari Om Hari Om Namah Shivaaya Sai Om Sai Om Sai Om Namah Shivaaya Dama Dama Damaru Mahadevata Vandey Nayaisiki Karathe Hey Sabha Devatha Hari Om Hari Om Hari Om Namah Shivaaya
  
  
 113. Hari Om Hari Om Namah Shivaaya Hari Om Hari Om Sayeeshwaraaya Sarveshwara Jagadeeshwara Maheshwara Sayeeshwara Dama Dama Dama Dama Damaru Bhajey Dhimi Thaka Dhimi Thaka Mrudanga Bhajey (2) Poorna Brahma Shiva Sarveshwara – Pari
  
  
 114. Hari Om Namah Shivaaya Hari Om Hari Om Hari Om Namah Shivaaya Hari Om Om Om Hari Om Om Om Hari Om Om Namah Shivaaya
  
  
 115. Hari Om Namah Shivaaya Hari Om Nama Shivaaya Ganga Jatadhara Gauri Nayaka Sambho Shankara Parthi Pureeshwara Patheeta Pavana Sai Shankara Hey Sambho Shankara Shiva Sai Shankara Hey Chandra Kaladhara Nagambaradhara Parthi Shankara
  
  
 116. Hari Om Namah Shivaaya Sai Om Namah Shivaaya Ganga Jatadhara Gauri Manohara Hey Shiva Shankara Namah Shivaaya Trishula Dhari Hey Tripurari Sai Murari Namah Shivaaya Om Namah Shivaaya Namah Shivaaya Shivaaya Namah Om Namah Shivaaya (2) Sai Om Namah Om Namah Shivaaya
  
  
 117. Hari Om Namah Shivaaya Shiva Shiva Hara Hara Parthi Pureeshwara Sai Shankara Shiva Om – Sai (3)
  
  
 118. Hari Om Namah Shivaaya Shiva Shiva Shankara Hara Parameshwara Sayeeshwaraaya Namah Om (2)
  
  
 119. Hari Om Tat Sat Namah Shivaaya Sai Om Tat Sat Namah Shivaaya (2) Hari Om Tat Sat Namah Shivaaya Shiva Shiva Shivaaya Namah Shivaaya Sai Om Tat Sat Namah Shivaaya Hari Om Tat Sat Namah Shivaaya Sai Om Tat Sat Namah Shivaaya Shiva Shiva Shivaaya Namah Shivaaya Sai Om Tat Sat Namah Shivaaya (2)
  
  
 120. Hey Indu Shekhara Raaja Shiva Raaja Shankara Hey Chandra Shekhara Shambho Shiva Raaja Shankara Om Hara Hara Shiva Shiva Pinaaka Vaibhava Raaja Shankara Shiva Raaja Shankara (2)
  
  
 121. Hey Jagan Naatha Shiva Shankara Bhava Bhaya Hara Gauri Vara Hey Jagadambey Dhaya Sagari Matha Bhavani Karunakari
  
  
 122. Hey Mahesha Gauri Naatha Shambho Shankara Shambho Shankara Parthi Baalaka Sai Shiva Shankara Parvatheeshwara Sai Shiva Shankara Parthi Pureesha
  
  
 123. Hey Nataraaja Shiva Raaja Nada Shiva Shankara Nataraaja Ambuja Lochana Nataraaja Aananda Tandava Shiva Raaja Shakti Mahesha Nataraaja Sai Manohara Shiva Raaja
  
  
 124. Hey Parameshwara Paahi Maam Dehi Maam Hey Sayeeshwara Paahi Maam Dehi Maam Hey Partheeshwara Paahi Maam Dehi Maam Anga Vibhootha Harey Shiva Shankara Amaradeeshwara Hara Hara Shankara
  
  
 125. Hey Parameshwara Parthi Pureeshwara Karuna Saagara Shankara Daya Karo Sai Shankara (3)
  
  
 126. Hey Rudra Bhairava Bhavani Shankara Bhuta Pathey Shiva Moula Maheshwara Hey Rudra Bhairava Bhavani Shankara Bhakta Samrakshaka Bhava Gochara Bhava Bhaya Nasha Hey Abhayankara (2) Hara Hara Shambho Sai Subhankara
  
  
 127. Hey Shambho Mahadeva Hi Bol Hey Shiva Shankara Sai Prabhu Jhata Jhoota Dhari Ganga Dhaari Trishul Damaru Dhaari Pinaka Pani Vyagrambar Dhaari Ganga Jata Dhaari Haala Haala Dhaari Jai Mrudanga Dhaari
  
  
 128. Hey Shiva Gangadhara Hey Putta Partheeshwara Narthana Sundara Gangadhara Natana Manohara Bimbaadhara ...(Hey Shiva) Deena Naatha Parthi Naatha Sai Prabhu Krupa Karo Raksha Karo Sai Prabhu Hey Shiva Shankara Sai Pralayankara Krupa Karo Raksha Karo Bhaktha Vatsala (2)
  
  
 129. Hey Shiva Nandana Hey Shiva Nandana Hey Shiva Nandana Paalaya Maam Hey Girija Suta Hey Girija Suta Hey Girija Suta Nandana
  
  
 130. Hey Shiva Shankara Namaami Shankara Shiva Shankara Shambho Hey Girijaapathi Bhavaani Shankara Shiva Shankara Shambho (2) Sai Shiva Shankara Shambho
  
  
 131. Hey Shiva Shankara Natana Manohara Tandava Roopa Hey Parameshwara Sathya Swaroopa Hey Nandeeshwara Gangadhara Hara Netra Manohara
  
  
 132. Hey Shiva Shankara Nataraaja Bhavani Shankara Shivaraja Natana Manohara Hey Nataraaja Sai Manohara Shivaraja – Sathya (2)
  
  
 133. Hima Sailasuthey Indula Vasanthe Shiva Sahithey Chidambhara Rahithey Parthi Suthey Namosthuthey – Putta
  
  
 134. Indu Kalaadhara Indrathi Priya Sundara Roopa Suresha Shiva Isha Suresha Mahesha Jana Priya Kesava Sevitha Paada Shiva Bhasma Vibooshana Bhava Bhaya Naasana Vismaya Roopa Vishwesa Shiva
  
  
 135. Jagadeesha Harey Hey Shiva Shambho Saamba Shiva Hara Sai Shiva Hey Tripurari Bhava Bhaya Hari Parthi Pureeshwara Shiva Shambho Saamba Shiva Hara Sai Shiva [Om Namah Shivaaya Shivaaya Namah Om (2) Sai Shiva Hara Sai Shiva]
  
  
 136. Jagadeeshwara Bhuvaneshwara Partheeshwara Sathya Sayeeshwara Unnaiyeh Nimbi Naadi Vanengiraen Kaatharul Vaai Nee Karunaagara Deena Dayaala Deena Rakshaka Dharma Swaroopa Daya Nidhey
  
  
 137. Jagadodhaara Sayeeshwara Baraso Ham Par Prem Kaa Dhaara Sakala Jagath Me Naam Thumhaara Bhakton Key Sab Sai Sahaara
  
  
 138. Jago Jago Jago Shankara Jago Jago Sayeeshwara Hala Haladhara Hey Paramesha Hey Tripurari Jaya Partheesha Gangadhara Shankara Hara Gauri Vara Shankara Hara Gangadhara Shankara Sathya Sayeeshwara Shakara
  
  
 139. Jai Kailaasha Nivaasa Mahesha Jai Jai Jai Shambho Shiva Shiva Shiva Shambho Hara Hara Hara Shambho Shiva Shiva Shiva Shambho Adhari Vihaara Rudra Kaara Ling Anugrah Leela Damruka Naatha Mandar Maala Shiva Shiva Shiva Shambho
  
  
 140. Jai Sai Shankara Natana Nateshwara Sakal Kalaa Priya Jaya Partheeshwar Jai Sai Shankara Natana Nateshwara Pranavaakara Sundar Sundar Nit Pari Dharith Keshar Ambar
  
  
 141. Jai Sai Shankara Uma Maheshwara Gauri Eeshwara Sai Shankara Chandra Kalaadhara Gauri Manohara Parthi Pureeshwara Sai Shankara - Putta
  
  
 142. Jatta Dhara Jai Sai Shankara Vijaye Bhava Bhava Charanam Dehee Charanam Dehee Jai Partheesha Jaya Paramesha Jai Gauri Dhara Jai Gangadhara Jata Dhara Jai Sai Shankara
  
  
 143. Jaya Guru Omkara Sai Sadguru Omkara Shirdi Pureeshwara Sri Sai Baba Parthi Pureeshwara Satya Sai Baba Parama Niranjana Deena Janavana Sai Paremeshwara Parama Dayaghana Paramaananda Dayalo Sai Brahmaananda Kripalo Sai
  
  
 144. Jaya Hara Shambo Shankara Bhava Hara Srushti Sthithi Samhara Vilola Sistho Jana Priya Ishtaha Baala Pingkala Lochana Ganga Mohana Aashthika Paala Kalithavi Maala Poothi Vibhushitha Nandana Vilola
  
  
 145. Jaya Hey Jaya Hey Jaya Jaya Shankara Jaya Jaya Hey Jaya Shambho Shiva Shambho Shambho Jaya Jaya Shankara Jaya Jaya Hey (5)
  
  
 146. Jaya Hey Shankara Jaya Hey Paavna Hara Shiva Jaya Hey Jaya Jaya Shankara Jaya Gangadhara Aathma Uddhaaraka Aananda Daayaka Aadhi Mahadeva Jaya Hey
  
  
 147. Jaya Ho Hey Nataraaj Gangadhara Bimbadhara Hey Nataraaj Jaya Ho Hey Nataraaj Om Namah Shivaaya Shivaaya Namah Om (3) Hey Hey Nataraaj Gangadhara Bimbadhara Hey Nataraaj
  
  
 148. Jaya Ho Jaya Ho Lingeshwara Jaya Ho Jaya Ho Sayeeshwara Jaya Ho Jaya Ho Mrithyunjaya Jaya Ho Jaya Ho Sayeeshwara
  
  
 149. Jaya Ho Nataraaj Gangadhara Shambho Hey Nataraaj Phaala Lochana Paahi Muraari Haala Haladhara Hey Thripuraari Jaya Ho Nataraaj
  
  
 150. Jaya Jagadeesha Harey Jaya Govinda Harey Nityaananda Brahmaananda Jaya Gopaala Harey Arunachala Shiva Om Trishoola Dhaari Shivom Hari Narayana Om Sai Narayana Om Jaya Devi Bhaarati Vidya Dhayini Annapoorna Maatha Om
  
  
 151. Jaya Jagadeesha Harey Prabhuvara Hara Hara Shambho Jagath Ke (Jagadeesha) Vibho Jaya Jagadeesha Harey Chandrasekhara Kailaasadhipathey Bhaava Gochara Bhavaani Shankara
  
  
 152. Jaya Jagadeesha Jaya Paramesha Neela Kantha Sada Shiva Om Hari Om Hari Om Hari Om Devadhi Deva Deena Dayala Chandra Shekhara Shambho (2) Neela Kantha Sada Shiva
  
  
 153. Jaya Jagadeeshwara Uma Maheshwara Hara Hara Shambho Shiva Sai Shankara Jaya Parameshwara Chandra Kala Dhara Ganga Jata Dhara Gauri Shankara
  
  
 154. Jaya Jaya Gangadhara Shankara Jaya Jaya Gaurivara Shankara Ardha Sareera Alankrutha Girija (or Kesa) Parthi Pureeshwara Pavana Saritha Patheeta Paavana Aasritha Palatha
  
  
 155. Jaya Jaya Jaya Jagadeesha Mahesha Jaya Jaya Hey Kailaasha Vaasa Jaya Jaya Jaya Jagadeesha Mahesha Jaya Jaya Jaya Shiva Sai Mahesha Jaya Hey Shambho Sai Naatha Jaya Jaya Jaya Hey Anaatha Naatha
  
  
 156. Jaya Jaya Sadguru Sai Sada Shiva Hara Hara Shankara Shambho Mahadeva Jaya Jaya Sadguru Sai Sada Shiva Neela Kantha Sai Bhasma Vibushita Hara Hara Shankara Shambho Mahadeva Parthi Pureeshwara Sai Maheswara Hara Hara Shankara Shambho Mahadeva
  
  
 157. Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara Mahadeva Hara Om Hara Om Hara Om Hara Om Hara Om Hara Om Sada Shiva Aadhi Kaarana Aananda Lola
  
  
 158. Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara Shankara Shankara Shankari Manohara Parvathi Naayaka Paahi Gangadhara Pankaja Lochana Pannaga Bhooshana Chandra Bimbaa Mukha Chandra Shekara Harey
  
  
 159. Jaya Jaya Shankara Jaya Abhayankara Parvathi Shankara Sri Sai Shankara Srushti Sthithi Laya Kaarana Kaarana Mrithyum Jaya Gana Naayaka Naayaka Uma Pathey Shiva Shankara Shankara Gangadhara Jagadeeshwara Eeshwara
  
  
 160. Jaya Kailaasha Pathey Shiva Shankara Saamba Sada Shiva Shambho Partheeshwara Sai Shiva Shambho Saileshwara Karuna Maya Shankara Lingodhbhava Kara Shiva Shambho Trishula Jatadhara Ganga Dhari Haala Haradhara Shambho Saamba Sada Shiva Shambho Partheeshwara Sai Shiva Shambho
  
  
 161. Jaya Partheesha Jaya Paramesha Jaya Gaureesha Jaya Gangadhara Jataa Dhara Jai Sai Shankara Vijayee Bhava Thava Charanam Dehi
  
  
 162. Jaya Saamba Sada Shiva Paahi Prabho Hey Shambho Mahadeva Dehi Vibho Jaya Ganga Jatadhaari Gauri Pathey Sathya Sai Mahadeva Parthi Pathey
  
  
 163. Jaya Sai Shankara Jaya Abhayankara Saamba Sada Shiva Shiva Hararey Shiva Hara Hey Shiva Hara Hey Jaya Sai Shankara Jaya Abhayankara Jaya Gangadhara Jaya Bimbaadhara Vyagraambaradhara Shiva Hararey Shiva Hara Hey Shiva Hara Hey
  
  
 164. Jaya Sai Shankara Natana Nateshwara Sakala Kala Priya Jaya Parameshwara Pranavaakara Sundara Sundara Nita Pari Dharita Kesharambara
  
  
 165. Jaya Sai Shankara Uma Maheshwara Gauri Eeshwara Sai Shankara Chandra Kaladhara Gauri Manohara Partheeshwara Sai Shankara
  
  
 166. Jaya Shankara Bhava Gochara Shiva Chidambara Omkara Parthi Vihaara Papa Vidhura Jagadodhaara Bramha Para (3)
  
  
 167. Jaya Shankara Gangadhara Gauri Vara Girija Vara Nrapada Hara Shashi Shekhara Nitya Prasu Ni Jagadashraya Hridayu Sudha Karunakara Jaya Shankara Gangadhara
  
  
 168. Jaya Shiva Shambo Shankara Hara Hara Hara Hara Samba Shiva Ganga Jatadhara Sayeeshwara / Gaureeshwara Chandra Kalaadhara Chandra Shekhara Parthi Pureesha Sai Paramesha Shankara Shankara Jaia Sai Shambo Shankara
  
  
 169. Jaya Shiva Shankara Jaya Parameshwara Jaya Shiva Shankara Sai Shiva Jaya Shirdeeshwara Jaya Sai Shankara Jaya Partheeshwara Sai Shiva
  
  
 170. Jaya Shiva Shankara Om Shambho Mahadeva Saamba Sada Shiva Om Jaya Shiva Shankara Parthi Pureeshwara Shambho Mahadeva Saamba Sada Shiva Om Bhavani Shankara Uma Maheshwara Girija Shankara Om Jaya Bhuvaneshwara Parthi Pureeshwara Sai Shiva Shankara Om
  
  
 171. Jaya Tu(m) Shiva Natana Shiva Jaya Jagadeesha Mahesha Shiva Bhasma Vibhooshitha Baala Shashidhara Pingala Lochana Ganga Mohana Pinaaka Vaibhava Sai Shankara
  
  
 172. Jyothir Linga Maheshwara Hima Giri Vasa Gangadhara Parvati Vallabha Parameshwara Jagadodhaara Sayeeshwara Parthi Pureeshwara Parameshwara Shankara Shiva Shankara Shankara Shiva Shankara Shambho Mahadeva Siva Shambho Mahadeva
  
  
 173. Kaalaatheethaaya Siddhi Roopaaya Yogeshwaraaya Namo Jagadeethaaya Vishwa Roopaaya Sayeeshwaraaya Namo Om Namah Shivaaya Shivaaya Namah Om (5)
  
  
 174. Kaasi Pathey Varanasi Pathey Ganga Jata Juta Gauri Pathey Shirdi Pathey Puttaparthi Pathey Shirdi Sai Shiva Shankara Pathey
  
  
 175. Kailaasha Pathey Bhagawan Shankara Sai Naatha Bhagawan Shankara Patheetha Paavana Sai Dayaaghana Sai Naatha Bhagawan Shankara Sai Naatha Bhagawan Neelakanta Trishoola Dhara Ganga Dhara Shankara Swami Sai Naatha Bhagawan
  
  
 176. Kailaasha Pathey Karunaadhi Deva Karunaadhi Deva Sharanam Prabho Ganga Jatadhar Girijaapathey Shambho Shankara Sai Prabho
  
  
 177. Kailaasha Pathey Mahadeva Shambho Hari Om Nama Shivaaya (2) Jai Shiva Shankara Sai Shankara Om Nama Shivaaya Hey Tripuraari Bhava Bhayahaari Om Nama Shivaaya Jai Pralayankara Hara Hara Shankara Om Nama Shivaaya Om Nama Shivaaya Sai Om Nama Shivaaya Shivaaya Namah Om Nama Shivaaya
  
  
 178. Kailaasha Pathey Sada Shiva Paala Lochana Sai Shiva Aananda Thandaava Rudra Maheshwara Shakti Sahitha Shiva Natana Manohara Mahadeva Shambho Mahadeva Mahadeva Sai Mahadeva
  
  
 179. Kailaasha Pathey Sai Karuna Nidhey Parvathi Pathey Pashu Pathey Shambho Shankar Shirdi Pathey Sai Parthi Pathey Ganga Jata Dhara Gauri Pathey Sri Sathya Sayeeshwara Vishwa Pathey Om Namah Shivaaya Namah Shivaaya
  
  
 180. Kailaasha Vaasa Gangadhara Aananda Thandava Sada Shiva Himagiri Vaasa Saamba Shiva Kailaasha Vaasa Gangadhara Ganapathi Sevitha Hey Jagadeesha Saravana Sevitha Hey Paramesha Shaila Girishwara Uma Mahesha Meena Lochana Natana Manohara – Sai Aananda Thandava Sada Shiva Himagiri Vasa Saamba Shiva
  
  
 181. Kailaasha Vaasa Hey Gauri Mahesha Shirdeesha Jagadeeshwara Partheeshwara Paahi Parameshwara – Putta Gangadhara Gauri Shankara Girija Shankara Shiva Raaja Natana Manohara Nataraaja Hari Om Hari Om Namah Shivaaya
  
  
 182. Kailaasha Vaasa Hey Tripurari Parama Shiva Hara Gangadhari Halahaladhara Shula Yudha Dhara Chandra Kaladhara Natana Manohara Bhasmodbhavaka Sai Sankara Sai Shankara Sai Shankara
  
  
 183. Kailaasha Vaasa Shambavi Shankara Shiva Shiva Shankara Saamba Shiva Jaya Kailaasha Pathey Shiva Shankara Jaya Shiva Shankara Saamba Shiva Shambavi Shankara Sai Shiva
  
  
 184. Kailasa Vaasa Shiva Shankara Kanaka Sailesha (Sabhesha) Nateshwara Kailasa Vaasa Shiva Shankara Aakasa Lingam Digambara Shiva Kama Sundara Chidambara Shiva Shakti Roopa Vishwambara
  
  
 185. Kanaka Sabeysa Kailaasha Shiva Gangadhara Hara Gauri Manohara Jnana Pradaayaka Saamba Shiva Narthana Sundara Natana Manohara Paahi Prabho Maam Parthi Maheshwara
  
  
 186. Karuna Sindhu Shiva Shambho Kamala Nayana Sai Shiva Shambho Kali Yuga Deva Shiva Shambho Kalimala Bhanjana Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho (3)
  
  
 187. Krupa Karo Shiva Shankara Raksha Karo Pralayankara Daaya Karo Abhayankara Shirdi Pureeshwara Shankara Parthi Pureeshwara Shankara Jaya Jagadeeshawara Shankara Jaya Parameshwara Shankara
  
  
 188. Lingod Bhava Kara Lingeshwara Partheeshwara Maam Paahi Prabho Paahi Prabho Maam Dehi Vibho
  
  
 189. Lingod Bhava Kara Sai Shivom (2) Gangadharaya Sai Shivom Lingod Bhavakara Sai Shivom Prema Swaroopaaya Bhuvaneshwaraaya Pranava Karaaya Sai Shivom Parameshwaraaya Parama Pavithraaya Gangadharaaya Sai Shivom
  
  
 190. Mahadeva Neela Kanta Maheshwara Paahimaam Kaali Kapaali Gauri Shankara Rakshamaam Senjada Joota Dhara Shiva Shambo Paahimaam Sudha Chaitanya Brahma Paraatpara Rakshamaam
  
  
 191. Mahadeva Shiva Sai Shankara Bhola Naatha Sada Shiva Shankara Ardhanareeshwara Parthi Shankara Mahadeva Shiva Sai Shankara Hara Hara Shankara Shiva Shiva Shankara Maha Yogi Hara Gauri Shankara Jaya Jaya Hey Shiva Sai Shankara
  
  
 192. Mahadeva Shiva Shambho Shankara Maheshwara Shiva Shambho Shankara Mahadeva Shiva Shambho Shankara Moulishwara Shiva Shambho Shankara Madanantaka Shiva Shambho Shankara Mrithyunjaya Shiva Shambho Shankara
  
  
 193. Mandha Smitha Mukha Madhura Baashana Mahadeva Shambo Mangalaalaya Manmatha Naasana Mahadeva Shambo Linga Manohara Nandhi Vaahana Mahadeva Shambo Mahadeva Shambo Hara Hara Mahadeva Shambo
  
  
 194. Mandhaara Maala Dhara Jaya Gauri Shankara Hara Hara Paahi Trinethra Gangadhara Bimbadhara Chandra Mouli Shankara Mahadeva Vaamadeva Shiva Shiva Shiva Shankara Hara Hara Hara Shankara Sathya Dharma Shanty Prema Sathya Sai Shankara
  
  
 195. Mangala Mangala Shirdi Maheshwara Parama Mangala Parthi Maheshwara Mangala Mangala Maha Shivarathi Parama Mangala Sai Lingodhbhava Parama Mangala Shiva Sai Dharshana Om Namah Shivaaya Shivaaya Namah Om (4)
  
  
 196. Mrityumjayaaya Namah Om Thrayambakaaya Namah Om Lingeshwaraaya Namah Om Sayeeshwaraaya Namah Om Om Namah Shivaaya Namah Om (4)
  
  
 197. Mrityumjayaaya Namah Shivaaya Maheshwaraya Namah Shivaaya Mrityumjayaya Namah Shivaaya Triambakaya Namah Shivaaya Trilochanaya Namah Shivaaya Partheeshwaraya Namah Shivaaya Parameshwaraya Namah Shivaaya
  
  
 198. Naacho Hey Nataraaj Shiva Shambho Hara Bhola Naatha Shiva Shambho Shiva Shambho Shiva Shambho Dama Dama Dama Dama Damaru Bhajey Harey Bhola Naatha Shiva Shambho Hara Sai Naatha Shiva Shambho
  
  
 199. Naacho Naacho Hey Nataraaj Shideeshwara Partheeshwara Sayeeshwara Vibhuti Sundar Hey Nataraaja Bhavani Shankar Hey Shivaraaj Sai Manohar Hey Nataraaj Sai Manohar Hey Shivaraaj Shirdeeshwara Partheeshwara Sayeeshwara - Om
  
  
 200. Naaga Bharana Hey Nataraaja Naaga Linga Sai Shambho Shankara Nandi Vahana Namah Shivaaya Om Namah Shivaaya Shivaaya Namah Om (3)
  
  
 201. Nada Brahma Sayeeshwara Tandava Priyakara Shankara Nada Brahma Sayeeshwara Gauri Ramana Sada Shiva Hara Hara Gange Mahadeva (2)
  
  
 202. Nada Lola Sathya Sai Harey Naga Bharana Sai Harey Nada Lola Sathya Sai Harey Nandi Vahana Sai Harey Namo Namo Shiva Sai Harey Namo Namo Sathya Sai Harey – Harey
  
  
 203. Nada Swaroopa Namah Shivaaya Naaga Bharana Namah Shivaaya Chandra Kalaadhara Shashi Shekhara Ganga Jatadhara Trilochanaya Bhasma Vibhooshitha Trinethraaya Natana Manohara Namah Shivaaya Om Namah Shivaaya Shivaaya Namah Om (4)
  
  
 204. Nada Swaroopa Natya Kalabha Nataraaja Shiva Namo Namo Ganga Jata Dhara Tribhuvana Dharana Mrutyumjaya Shiva Namo Namo Bhola Shankara Bhavani Shankara Vibhuti Shankara Namo Namo Parti Pureeshvara Hey Parameshvara Shiva Shaktishvara Namo Namo Namo Namo Sai Namo Namo
  
  
 205. Namah Om Namah Om Hari Om Hari Om Shiva Shiva Shiva Shivaaya Namah Om Shirdi Pureesha Sai Shakti Maheshwara Parthi Pureeshwara Sai Omkareshwara Bhava Bhava Bhava Bhavaaya Namah Om Hara Hara Hara Haraaya Namah Om
  
  
 206. Namah Parvathi Pathaye Hara Hara Hara Hara Shankara Mahadeva Hara Hara Mahadeva Hara Hara Hara Hara Mahadeva Shiva Shiva Shiva Shiva Sada Shiva Mahadeva Sada Shiva Sada Shiva Mahadeva
  
  
 207. Namah Shivaay Namah Shivaay Sai Krishna Sathya Sai Namah Shivaay Sai Krishna Sathya Sai Namah Shivay Sai Krishna Sathya Sai Namah Shivay Namah Shivaay Namah Shivaay Sai Krishna Sathya Sai Namah Shivay Shiva Sai Sathya Sai (4) Sai Krishna Sathya Sai Namah Shivay Sai Krishna Sathya Sai Namah Shivay
  
  
 208. Namah Shivaaya Namah Shivaaya Namah Shivaaya Namo Parthi Pureesha Prashanthi Vaasa Mahadevaaya Namo – Putta
  
  
 209. Namah Shivaaya Om Namah Shivaaya Rameshwara Rai Shiva Rameshwara Rai Hara Hara Bholey Naatha Namah Shivaaya
  
  
 210. Namami Shankara Shambo Maheshwara Namami Sadguru Mahadeva Namami Brahma Namami Vishnu Namami Sadguru Sai Deva
  
  
 211. Namami Shankara Uma Maheshwara Bhavani Shankara Shivani Shankara Parvati Shankara Pasupathi Shankara Mouleeswara Sai Gauri Shankara
  
  
 212. Namo Deena Nathaya Namah Om Namo Devadi Devaya Namah Om Namo Trishula Dharaya Namah Om Namo Trinetra Dharaya Namah Om Namo Kailasa Vasaya Namah Om Namo Shirdi Vasaya Namah Om Namo Parthi Vasaya Namah Om Namo Prema Swaroopaya Namah Om
  
  
 213. Namo Namo Nataraaja Namo Hara Jata Jhootadhara Shambho Namo Namo Nataraaja Paavana Brahmachari Daanava Mada Samhaari Parthi Puri Vihaari Paramadayaghana Shouri Namo Namo Nataraaja
  
  
 214. Nandeeshwara Hey Nataraaja Nandaathmaja Hari Narayana Narayana Hari Narayana Narayana Sai Narayana Naaga Bharana Namah Shivaaya Naada Swaroopa Namo Namo Narayana Hari (Sai) Narayana
  
  
 215. Nandi Vaahana Nataraaja Harey Indu Shekara Shivaraaja Harey Nandi Vaahana Nataraaja Harey Bandha Vimochana Hey Baba Harey Parthi Pureeshwara Shiva Sai Harey Sai Harey Sathya Sai Harey Baba Harey Sai Baba Harey
  
  
 216. Narthan Sundara Nataraaja Suramuni Vanditha Shiva Raaja Narthan Sundara Nataraaja Halahala Dhara Chandra Kala Dhara Gangadhara Hara Gauri Manohara Gangadhara Gangadhara Hara Hara Gangadhara
  
  
 217. Narthana Sundara Nataraaja Baala Sashi Dhara Hey Shiva Raaja Narthana Sundara Mataraaja Gauri Manohara Gangadhara Natana Nateshwara Bimbaadhara Neela Kanta Sada Shiva
  
  
 218. Natana Kala Dhara Nakaja Manohara Narthana Sundara Nataraaja Shivakami Sundara Shiva Raaja Shiva Sai Sundara Nataraaja Nataraaja Hey Shiva Raaja Shiva Raaja Hey Nataraaja
  
  
 219. Natana Kala Dhara Natana Manohara Munijana Vanditha Gangadhara Gangadhara Hara Gangadhara (2) Gauri Manohara Gangadhara Gangadhara Gangadhara Hara Hara Gangadhara (2)
  
  
 220. Natana Kala Dhara Nayanabhi Sundara Natavara Leeladhara Sai Nandheeshwara Hara Parthi Pureeshwara Natana Maheshwara Sai Maheshwara Hari Hara Shiva Shiva Sundara Mura Hara Natavara Shiva Sai Shankara
  
  
 221. Natana Manohara Nata Shiva Shankara Shiva Nataraaja Namo (2) Peethambaradhara Parthi Pureeshwara Sai Baba Namo (2)
  
  
 222. Nataraaja Hey Tripuraari Jai Hey Jai Hey Shambho Nataraaja Hey Thripuraari Nandi Vaahana Nagaa Bharana Phaala Lochana Parama Shiva Pavana Charana Paahi Mahesha
  
  
 223. Nataraaja Namami Shankara Shivaraaja Shiva Shiva Shankara Nataraaja Namaami Shankara Shirdi Pureeshwara Shiva Shankara Parthi Pureeshwara Parameshwara Hrudayeshwara Sayeeshwara
  
  
 224. Nataraaja Nataraaja Narthana Sundara Nataraaja Shivaraaja Shivaraaja Shivakaami Priya Shivaraaja Chidambaresha Nataraaja Parthi Pureesha Shivaraaja
  
  
 225. Nataraaja Nataraaja Natan Shekhara Raaja Shiva Raaja Shiva Raaja Natan Shekhara Raaja Shiva Shiva Namo Hara Hara Namo Shankara Shiva Nataraaja Nataraaja… Namah Parvati Pathaye Hara Hara Hara Hara Hara Hara Mahadeva – Om
  
  
 226. Nataraaja Shiva Raaja Nata Shiva Shankara Nataraaja Ambuja Lochana Nataraaja Aananda Taandava Shiva Raaja Shakti Mahesha Nataraaja Sai Manohara Shiva Raaja – Sathya
  
  
 227. Neela Kanta Gangadhara Hara Uma Pathey Pralayankara Abhayankara Hara Uma Pathey Dama Dama Dama Dama Dama Dama Damaru Bhajey Nataraaja Manohara Taandava Nachey Partheeshwara Parameshwara Kailaasha Pathey
  
  
 228. Neela Kanta Mahadeva Akhila Loka Jana Pradatha Baala Chanda Shekharaaya Parvathi Manoharaaya Dhava Litha Kailasha Kshetra Sama Veda Gita Sthothra Avani Brahma Kapala Ksethra Kaamadhahana Vilaasa Nethra
  
  
 229. Neela Kanta Mahadeva (4) Deena Bandhu Deena Naatha Vishwa Naatha Hey Prabho Paahi Maam Thraahi Maam Praana Naatha Hey Prabho Om Hreem Namah Shivaaya Om Namo Narayanaaya
  
  
 230. Neela Kanta Mahadeva Nagabharana Shambho Shiva Chenchadai Mathi Naathi Punai Jagadeesha Dumi Dumi Dhamaruka Rudhra Natesha Lingeshwara Shiva Lingeshwara Lingeshwara Atma Lingeshwara
  
  
 231. Nirupama Guna Sadana Charana Niraja Dala Nayana Kashayambara Vesha Dharana Kali Yuga Avathaara Nitya Ranjana Nirmala Charita Nirupama Yogendra Maha Teja Nataraaja Viraja Aasha Paasha Naasha Eesha
  
  
 232. Om Namah Shivaaya Rama Rama Rama Ram Harey Harey Harey Harey Harey Rama Harey Harey Sai Rama Harey Harey
  
  
 233. Om Namah Shivaaya Namo Narayana Om Namah Shivaaya Namo Narayana Om Namah Shivaaya Namo Narayana Om Namah Shivaaya Namo Narayana
  
  
 234. Om Namah Shivaaya Om Namah Haraya Gangadharaya Gauri Priyaaya Trinethra Haraya Jatilandaraya Bhasmoth Bhavaya Sayeeshwara
  
  
 235. Om Namah Shivaaya Om Namah Shivaaya Hara Hara Bole Namah Shivaaya Rameshwara Shiva Rameshwara Shiva Hara Hara Bole Namah Shivaaya (Om Namah) Gaureeshwara Shiva Gaureeshwara Shiva Hara Hara Bole Namah Shivaaya (Om Namah) Someshwara Shiva Someshwara Shiva Hara Hara Bole Namah Shivaaya (Om Namah) Jatadhara Shiva Jatadhara Shiva Hara Hara Bole Namah Shivaaya (Om Namah)
  
  
 236. Om Namah Shivaaya Om Namah Shivaaya Om Namah Shivaaya Namah Om Namah Om Gangadhara Hara Gauri Vara Kailaasha Naatha Namah Om (2) Gangothari Vaasa Sri Sai Naatha Om Namah Shivaaya Namah Om Nama Om
  
  
 237. Om Namah Shivaaya Om Namah Shivaaya Shivaaya Namah Om Shivaaya Namah Om Shivaaya Namah Om Namah Shivaaya
  
  
 238. Om Namah Shivaaya Om Namah Shivaaya Shiva Shiva Shiva Shivaaya Namah Om Namah Shivaaya Hara Hara Hara Haraya Namah Om Namah Shivaaya
  
  
 239. Om Namah Shivaaya Shivaaya Namah Om Hara Hara Shankara Shivaaya Namah Om Indu Shekara Chandra Shekara Shambho Shankara Namah Shivaaya Vyaghraambharadhara Hey Vishwanaatha Partheeshwara Sai Shivaaya Namah Om Hara Hara Shankara Shivaaya Namah Om
  
  
 240. Om Namah Shivaaya Shivaaya Namah Om Nandi Vaahana Namah Shivaaya Naada Lola Sai Namah Shivaaya
  
  
 241. Om Namah Shivaaya Shivaaya Namah Om Om Namah Shivaaya Shivaaya Namah Om Shiva Shiva Hara Hara Haraaya Namah Om Hara Hara Shiva Shiva Shivaaya Namah Om Hara Hara Mahadeva (2) Dhama Dhama Dhama Dhama Dhamaru Bhajey Dhimi Thaka Dhimi Thaka Mridanga Bhajey Hara Hara Mahadeva (2)
  
  
 242. Om Namah Shivaaya Shivaaya Namah Om Shivaaya Namah Om Namah Shivaaya (2)
  
  
 243. Om Namo Namo Nataraaja Namo Thirai Mathi Soodam Shambho Ganga Gauri Eruvar Manaala Nee Oru Adbutha Samsaari Ennilum Vinotha Brahmachaari Kaamadhahana Pugal Dhaari Buvi Naadam Deena Dayaala Eesha Tribhuvana Paripaala Aayal Muthalaam Thura Aarumukantha Haala Haladhara Visham Undaai (2)
  
  
 244. Om Namo Nataraaja Shankara Om Namo Girija Bhava – Om Om Namo Gangadhara Shiva Om Namo Sathya Shekhara Om Namo Sayeeshwara Partheeshwara Parameshwara
  
  
 245. Om Sathya Swaroopa Om Shiva Shankara Roopa Om Sathya Sai Swaroopa Om Shiva Sathya Swaroopa Om Shiva Shankara Roopa Om Shiva Sathya Sai Swaroopa
  
  
 246. Om Shiva Om Shiva Omkaara Shiva Paraathpara Shiva Thava Charanam Uma Maheshwara Namaami Shankara Girija Shankara Thava Charanam
  
  
 247. Om Shiva Om Shiva Paraathpara Shiva Omkara Shiva Thava Sharanam Eka Naatha Girijaapathi Shankara Mahadeva Shiva Thava Sharanam Uma Ki Shankara Prajaa Ki Shankara Uma Maheshwara Thava Sharanam Gauri Shankara Shambho Shankara Saamba Sada Shiva Thava Sharanam
  
  
 248. Om Shiva Shakti Swaroopa Om Shiva Shankara Roopa Om Sathya Sai Swaroopa
  
  
 249. Om Shiva Shambho Jai Shiva Shambho Bhava Bhaya Haari Hey Thripuraari Om Shiva Shambho Jai Shiva Shambho Hey Girija Pathey Ganga Dhari Hara Hara Shambho Hey Shiva Shambho Saamba Sada Shiva Sai Maheshwara
  
  
 250. Om Shivaaya Om Shivaaya Shambho Shankara Om Shivaaya (3)
  
  
 251. Om Shivaaya Om Shivaaya Om Shivaaya Shambho Shankara Tandava Priyakara Hara Hara Shankara Jaya Hey (3) Om Shivaaya Om Shivaaya Om Shivaaya Duma Duma Duma Duma Damaru Bholey Ghana Ghana Ghana Ghana Ghanta Bhajey Jhanaka Jhanaka Tata Payala Bhajey Kailasha Vaasa Uma Pathey Hara Trishula Uma Pathey Sai Trinetra Gauri Pathey
  
  
 252. Paahi Mahesha Hey Jagadeesha Dehi Dehi Hey Paramesha Poorna Brahma Sanathana Swami Jaya Hey Jaya Hey Antharayaami
  
  
 253. Paahi Paahi Hey Mahesha Maya Rahita Gauri Kanta Shiva Shiva Shankara Shambho Shankara Ganga Jatadhara Gauri Manohara Shooladhara Vibuthi Sundara Haala Haladhara Natana Manohara Asrita Rakshaka Hey Tripurari
  
  
 254. Paahi Paahi Parameshwara Gauri Vara Sundara – Jai Dama Dama Dama Dama Damaruka Naada Dhimi Thaka Dhimi Thaka Natana Manohara Thaandava (Priya) Shiva Shankara – Sai
  
  
 255. Pannaga Bhooshana Parama Shiva Paravathi Ramana Sada Shiva Triloka Paalana Sai Shiva Trishula Dhari Trinethra Shiva Hara Hara Hara Hara Saamba Shiva Viboothi Sundara Sai Shiva
  
  
 256. Parthi Pureeshwara Parama Shiva Shambu Shankara Saamba Shiva Hara Hara Hara Hara Pranava Shiva Paahi Prabho Maam Sai Shiva
  
  
 257. Parvathi Shankara Shankara Sai Parameshwara Shankara Parthi Pureesha Shankara Bhakthadheeshwara Sai Maheshwara Shirdi Pureeshwara Shankara Parvathi Shankara Girija Shankara Sai Shankara Shankara (2)
  
  
 258. Pashupathi Naatha Nageshwara Hara Hara Bham Bham Shiva Shankara Parvathi Pathey Maheshwara Lingodhbhava Kara Lingeshwara Partheeshwara Sai Parameshwara – Putta
  
  
 259. Pranamaami Shivam Shiva Kalpa Tharum Saamba Shiva Saamba Shiva Mahadeva Saamba Shiva Pranamaami Shivam Shiva Kalpa Tarum Shiva Shambho Shiva (2) Hara Hara Hara Hara Saamba Shiva Pranamaami Shivam Shiva Kalpa Tarum (3) Shambho Shiva Bhola Shiva / Sada Shiva Saamba Sada Shiva Saamba Sada Shiva Saamba Sada Shiva Saamba Shiva (3) Shiva Shiva Shambho Hara Hara Mahadeva Hara Hara Mahadeva Sai Baba Mahadeva
  
  
 260. Pranava Swaroopa Hari Om Sai Narayana Hari Om Sayeeeshwaraya Namah Om – Sathya Yadavaaya Madhavaaya Govindaaya Namah Om Paramatma Roopaaya Hari Om Hari Om Sai Om Sayeeeshwaraaya Namah Om – Sathya
  
  
 261. Pranavakara Maheshwara Lingam Parthi Pureeshwara Atmaja Lingam Bhaktadheeshwara Taraka Lingam Thathpranamami Sada Shiva Lingam
  
  
 262. Saamba Sada Shiva Sai Prabho Saamba Mahadeva Dehi Vibho Ganga Jatadhari Gauri Pathey Sai Mahadeva Parthi Pathey
  
  
 263. Saamba Sada Shiva Sayeeshwara Gangadhara Hara Gauri Shiva Nartana Sundara Natana Manohara Nata Priya Deva Nataneshwara (2)
  
  
 264. Sada Bhajorey Shankara Naam (2) Sada Japorey Sai Naam Saamba Sada Shiva Sai Sarveshwara Sundara Roopa Hara Gangadhara
  
  
 265. Sada Bhajorey Sundara Naam Sada Bhajorey Sai Naam Saamba Sada Shiva Sai Maheshwara Sundara Roopa Parama Dayaakara
  
  
 266. Sadguru Shiva Shiva Mahadeva Shirdi Pathey Hari Narayana Hara Hara Hara Hara Sada Shiva Parthi Pathey Sai Narayana Hara Hara Hara Shambho Shiva Shiva Sayeeshwara Shambho Ganga Jata Dhara Sailia Gireeshwara Gauri Dhara Shambho
  
  
 267. Sai Linga Shiva Linga – Sathya Parth Linga Prashanthi Linga Yogi Nandeeshwara Jyothi Linga Baala Brindavana Rama Linga Jana Pradaayaka Jnaana Linga
  
  
 268. Sai Naatha Anatha Naatha Shambho Shankara Parthi Nivaasa Sai Naatha Anatha Naatha Shambho Naatha (2) Nandi Vahana Bhola Naatha [Sai Naatha Anatha Naatha Anatha Naatha Shambho Naatha Parthi Naatha Shambho Naatha]
  
  
 269. Sai Shankara Bholey Shankara Sathya Narayana Narayanam Damaru Boley Dam Dam Dam Dhimitaka Dhimitaka Boley Mrudangam Veena Boley Narayanam Sathya Narayana Narayanam
  
  
 270. Sai Shankara Hara Sai Shambho Jaya Parameshwara Shiva Shambho Sai Shankara Hara Sai Shambho Kalki Avathaara Sai Rama Bhava Bhaya Bhanjana Shankara
  
  
 271. Sai Shankara Hari Om Shiva Shankara Hari Om Sai Shankara Hari Om Sai Shankara Hari Om Kailaasha Vaasa Shankara Shankara Parthi Pureesha Parameshwara Parameshwara Shiva Shankara Hari Om Sai Shankara Hari Om
  
  
 272. Sai Shankara Shambho Shankara Natana Manohara Jaya Abhayankara Chandra Kala Dhara Gauri Shankara Parama Dayaghana Sai Shankara Eeshwaramba Nandana Parthi Shankara Paramaananda Prabhu Parameshwara
  
  
 273. Sai Shiva Hara Sai Shiva Jagadeesha Harey Shiva Shambho Hey Tripuraari Bhava Bhaya Hari Parthi Pureeshwara Hara Shambho – Putta Om Namah Shivaaya Shivaaya Namah Om (2) Om Namah Shivaaya Haraaya Namah Om (2)
  
  
 274. Sai Shiva Shiva Subrahmanyam Parthi Pureesham Bhava Bhaya Haranam Sai Shiva Shiva Sad Guru Naatham Sai Shiva Shiva Brahma Swaroopam Sai Shiva Shiva Prema Swaroopam
  
  
 275. Sanka Chakra Dhara Hey Sai Ranga Ganga Jatadhara Shiva Sai Shambho Shankara Roppa Bhuvaneshwara Haala Haaladhara Hara Shankara
  
  
 276. Sarva Avathaara Sayeeshwara Sayeeshwara Shiva Shankara (2) Gangadhara Karunaakara
  
  
 277. Sarva Dukha Haranam Sada Shiva Bholey Naath Sava Klesha Haranam Sada Shiva Deena Naath Sarva Dukha Haranam Sada Shiva Bholey Naath Sarva Shanti Karanam Sada Shiva Sai Naath Sarva Pap Harnam Sada Shiva Guru Naath
  
  
 278. Sathyam Shivam Sundaram Sathyam Shivam Sundaram Hey Paramesha Papa Vinasha Sathyam Shivam Sundaram Trinetra Dhari Jaya Shiva Om Trishula Dhari Jaya Shiva Om Bhava Bhaya Hari Hey Tripurari Raksha Karo Shiva Om
  
  
 279. Sathyam Shivam Sundaram Shambho Shiva Shankara Gangadhara Hara Gauri Shiva Hara Hara Mahadeva Kailashavaasa Paramesha Partheesha Paahi Prabho
  
  
 280. Sayeeshwara Lingam Pranawaswa Roopam Aananda Tandavam Pra Pranja Naatiyam Dhimi Thaka Dhimi Thaka Dhimi Thaka Dhim Dhim Chidhambara Ragasiyam Dhinam Athisayam Engum Ethilum Nataraajan Ellam Inba Sai Mayam Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara
  
  
 281. Sayeeshwara Sarveshwara Partheeshwara Sai Parameshwara Nandi Vahana Nagabharana Phala Lochana Parthi Vihari Gangadhara Shankara Hara Hara Gauri Pathey Shankara – Jaya Jaya
  
  
 282. Shaila Gireeshwara Uma Maheshwara Kashi Vishweshwara Sada Shiva Sada Shiva Sada Shiva Sada Shiva Shambho Sada Shiva
  
  
 283. Shaila Giri Vaasa Paramesha Chandra Kaladhara Shiva Sayeesha Parthi Pureesha Parama Dayaala Kanagaambara Dhara Karuna Ranga
  
  
 284. Shaileshwara Hara Mahesha Gangadhara Uma Vara Tribhuvana Paala Trishoola Dhara Parthi Nivaasa Sai Mahesha
  
  
 285. Shambho Mahadeva Chandra Kala Dhara Saamba Sada Shiva Bhakta Samrakshaka Parvathi Ramana Parthi Pureeshwara Sathya Narayana
  
  
 286. Shambho Mahadeva – Shiva (3) Chandra Kaladhara Gangadhara Gauri Vara Shankara – Hara Shiva Shiva Shiva Shambho Hara Hara Hara Shambho Hara Gauri Naatha Shambho Hara Sai Naatha Shambho
  
  
 287. Shambho Mahadeva Chandra Chooda Shankara Saamba Sada Shiva Ganga Dhara Hara Kailaasha Naatha Paahimam Parvathi Rama Naam
  
  
 288. Shambho Mahadeva Gangadhara Kailaasha Vaasa Shiva Shankara Parvathi Ramana Parameshwara Parathpara Jagadeeshwara Parathpara Partheeshwara
  
  
 289. Shambho Mahadeva Gangadhara Shankara Shankara Sadaashiva Chandra Shekhara Sayeeshwara Sharanam Sharanam Shiva Shakteeshwara
  
  
 290. Shambho Mahadeva Hara Hara Shiri Pureesha Parthi Maheshwara Lingodh Bhava Kara Lingeshwara Gauri Manohara Sai Shiva Parthi Pureeshwara Parthi Maheshwara
  
  
 291. Shambho Mahadeva Mallika Arjuna Mangala Charana Trilochana Vinodha Paahi Parvathi Ramana Bhava Bhaya Harana Sanathana Parthi Pureeshwara Pathita Paavana
  
  
 292. Shambho Mahadeva Sayeeshwara Partheeshwara Hey Parameshwara Ganga Jata Dhara Gauri Manohara Partheeshwara Hey Shiva Shankara
  
  
 293. Shambho Mahadeva Sayeeshwaram Puttaparthi Pureeshwaram Shambho Mahadeva Jananaayakam Nithya Sharanaagatham Shambho Mahadeva Kripa Karam Parama Kirpaakaram Shambho Mahadeva Jagadeeshwaram Shiva Shaktheeshwaram
  
  
 294. Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Hara Hara Shankara Mahadeva Tandava Priyakara Mahadeva (2) Apad Bandhava Mahadeva Anaatha Rakshaka Mahadeva
  
  
 295. Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Kailaasha Vaasa Parthi Pureesha Jaga Deva Sai Neela Kanta Gangadhara Chandra Mouli Sooladhari Jaya Mahesha Phala Nethra Linga Roopa Sai
  
  
 296. Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shiva Chandra Kala Dhara Hara Gangadhara Parvathi Ramana Parameshwara Parthi Pureesha Prabhu Sayeesha
  
  
 297. Shambho Mahadeva Shankara Shambho Mahadeva Ganga Jata Dhara Sai Shankara Parthi Parameshwara Sai Om Namah Shivaaya Shivaaya Namah Om Shambho Mahadeva (2) Shiva Shambho Mahadeva Shiva Shambho Mahadeva
  
  
 298. Shambho Mahadeva Shiva Shambho Mahadeva Bhava Bhavaya Hara Haraya Shiva Shivaaya Namah Om Om Namah Shivaaya Om Om Namah Shivaaya Om
  
  
 299. Shambho Mahadeva Shiva Shambho Mahadeva Gangadhara Shankara Shiva Shambho Mahadeva Ghana Ghana Ghanta Bhajey Shiva Shiva Dama Dama Damaru Bhajey Hara Bholey Naatha Shambho Hara Sai Naatha Shambho
  
  
 300. Shambho Mahadeva Shiva Shambho Mahadeva Saamba Sada Shiva Sai Shankara Shambho Mahadeva Hara Hara Hara Shambho Bhava Bhaya Hara Hara Shambho Shiva Shiva Shiva Shambho Sathya Sayeeshwara Shambho
  
  
 301. Shambho Mahadeva Shiva Shankara Kailaasha Vaasa Gangadhara Parameshwara Pancha Lingeshwara Aananda Taandava Natanaakara Maheshwara Chandra Mouleeshwara Paraatpara Deena Karunaakara Paripoorana Bhakta Pari Paalana (2)
  
  
 302. Shambho Muraarey Shankara Muraarey Murahara Phani Dhara Shankara Muraarey
  
  
 303. Shambho Nachey Maharaaja Damaru Bhajey Nachey Nataraaja Om Namah Shivaaya Shivaaya Namah Om Hari Om Hari Om Sai Om Sai Om Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om Sai Om Sai Om
  
  
 304. Shambho Shankara Bholey Naath Parthi Shiva Sai Naatha Shambho Shankara Bhole Naath Chandramowli Sada Shiva Hara Hara Gange Mahadeva
  
  
 305. Shambho Shankara Deva Bholey Baba Mahadeva Sai Baba Mahadeva Paahi Prabho Sharanam Deva (2) Bholey Baba Mahadeva Sai Baba Mahadeva Hara Hara Gangey Mahadeva (2) Bholey Baba Mahadeva Sai Baba Mahadeva
  
  
 306. Shambho Shankara Goureesha Saamba Sada Shiva Vishwesha Sharanam Bhava Mey Sarvesha Sadguru Sri Sathya Sayeesha
  
  
 307. Shambho Shankara Parvathi Ramana Pasupathey Paramesha Chandra Soora Hara Chandra Kala Dhara Gangadhara Shambho - Hara
  
  
 308. Shambho Shankara Saamba Sada Shiva Hara Hara Shankara Bhola Maheshwara Shambho Shankara Saamba Sada Shiva Ganga Jata Dhara Natana Manohara Parthi Pureeshwara Sai Sankara Shiva Shiva Shiva Shiva Shivaaya Namah Om Hara Hara Hara Hara Haraya Namah Om
  
  
 309. Shambho Shankara Saamba Sada Shiva Sai Shankar Shambho Sai Shankar Shambho Shambho Shankar Saamba Sada Shiva Girija Shankar Hara Hara Shiva Shiva Sai Shankar Shambho Sai Shankar Shambho
  
  
 310. Shambho Shankara Sada Shiva Ambuja Nayana Narayana Hara Om Hara Om Sada Shiva Hari Om Hari Om Narayana Rishaba Vaahana Sada Shiva Garuda Vaahana Narayana Sarvaam Baradhara Sada Shiva Pithaam Baradhara Narayana Naaga Booshana Sada Shiva Gauri Pathey Hara Sada Shiva Lakshmi Pathey Sriman Narayana
  
  
 311. Shambho Shankara Sada Shiva Chandra Kala Dhara Hara Gangadhara Shambho Shankara Sada Shiva Parvathi Ramana Parameshwara Parameshwara Parameshwara Parvathi Ramana Parameshwara Parthi Pureesha Prabhu Sayeesha
  
  
 312. Shambho Shankara Sada Shiva Sai Shankara Shambho Sai Shankara Shambho Girija Shankara Hara Hara Shiva Shiva Shambho Shankara Sada Shiva Ganga Jatadhara Gauri Shiva Vyagrambara Dhara Saamba Shiva Chandra Kalaadhara Rudra Shiva Bhola Maheshwara Sai Shiva
  
  
 313. Shambho Shankara Sada Shiva Shashanka Shekara Paramesha Chandra Kaladhara Gauri Manohara Chandra Shekara Girija Shankara Mahadeva Shiva Shambho Shankara Parthi Pureeshwara Paramesha – Putta
  
  
 314. Shambho Shankara Sai Maheshwara Gauri Pathey Shiva Jai Partheeshwara Shambho Shankara Sai Maheshwara Kailaasha Vaasa Sai Mahadeva Parthi Pureesha Devaadhi Deva (2)
  
  
 315. Shambho Shankara Sai Shiva Ganga Jata Dhara Abhayankara Shambho Shankara Sai Shiva Ghora Ghata Sama Theja Manohara Manako Bhave Sai Sundara Parth Pureeshwara Sai Shiva Hari Om Namah Om Namah Shivaaya
  
  
 316. Shambho Shankara Shiva Shambho Shankara Shambho Shankara Saamba Sada Shiva Shambho Shankara Parthi Naayaka Paramesha Paahi Maam (2) Shambho Shankara Saamba Sada Shiva Shambho Shankara
  
  
 317. Shambho Shankara Taandava Priya Kara Hara Hara Shankara Jaya Hey (3) Om Shivaaya (3) Dama Dama Dama Dama Damaru Bhajey Gana Gana Gana Gana Ganta Bhajey Janaka Janaka Thaka Paayale Bhajey Kailaasha Vaasa Uma Pathey Hara Trishoola Uma Pathey Hara Trinethra Gauri Pathey
  
  
 318. Shambho Shiva Hara Shambho Shiva Saamba Shiva Naayaka Hara Shambho Shiva Gangadhara Joota Shiva Gauri Naayaka Kaasi Soora Vaasa Shiva Kanaka Sabesha Tat Dhimi Dhimi Damaruka Shiva Rudra Natesha Sai Mahesha Sathya Sai Mahesha (2)
  
  
 319. Shambho Shiva Shankara Ganga Dhara Hara Gauri Shiva Shambho Shiva Shankara Hara Hara Mahadeva Kailaasha Vaasa Paramesha Partheesha Paahi Prabho
  
  
 320. Shankara Bhola Naath Bhajo Bhajo Shankara Bhola Naath (3) Bhajo Bhajo Shankara Bhola Naath Daya Nidhey Kripa Nidhey (3) Hara Parameshwara Parthi Pureeshwara (3)
  
  
 321. Shankara Charanam Shambho Shankara Saamba Sada Shiva Lingodh Bhava Kara Lingeshwara Sai Om Namah Shivaaya Shivaaya Namah Om (2)
  
  
 322. Shankara Ji Ka Damaru Bholey Sri Ram Jai Ram Jai Sai Ram (3) Meera Bayi Ki Ektar Bholey Radhey Shyam Radhey Shyaam (3) Tukaram Ki Veena Bholey Vitthala Vitthala Jai Hari Naam (2) Sri Ram Jai Ram Jai Sai Ram
  
  
 323. Shankara Naama Bhajo Shankara Shankara Naama Bhajo (3) Shankara Naama Bhajo Peethaambara Dhara Sai Shankara Chandra Kala Dhara Gauri Manohara
  
  
 324. Shankara Naath Shankara Naath Parthi Pureeshwara Shankara Naath Hima Giri Vasa Chandra Kaladhara Jagadeshwara Hara Sai Mahesha Narayana Priya Parthi Pureesha
  
  
 325. Shankara Saamba Shiva Hara Hara Shankara Saamba Shiva – Hara Hara Ganga Jataadhara Gauri Mahesha Chandra Kaladhara Hey Paramesha Kailaasha Vaasa Kaashi Pathey Karunaa Saagara Gauri / Parthi Pathey
  
  
 326. Shankara Sada Shiva Chandrasekara Chandrasekhara Sai Shankara Neelakanta Shooladhari Sai Shankara Phaala Nethra Thripura Haari Sai Shankara Chandrasekhara Sai Shankara
  
  
 327. Shankara Sada Shiva Sabhapate Manohara Chandrashekhara Jatadhara Uma Maheshwara Shankara Sada Shiva Sabhapate Manohara Shankara Sai Shankara Ishwara Sayeeshwara Ishwara Partheeshwara Chandrashekhara Jatadhara Uma Maheshwara
  
  
 328. Shankara Shankara Taandava Priya Kara Sada Shiva Sai Shiva – Sathya (2) Amba Sahitha Saamba Shiva
  
  
 329. Shankara Shankara Taandava Priya Kara Shankara Naatiya Lola Prabhu Shankara Vibhuthi Priya Shankara Parvathi Ramana Shankara Pasupathi Sai Shankara
  
  
 330. Shankara Shankara Parvathi Maheshwara Chandramowli Shankara Chandrasekhara Shankara Shankara Parvathi Maheshwara Nandi Vahana Naga Bhushana Neela Kanta Shula Dhari Sai Shankara
  
  
 331. Shankara Shankara Sada Shiva Sada Shiva Hey Saamba Shiva Shankara Shankara Sada Shiva Amba Sahita Saamba Shiva Saamba Shiva Hey Sada Shiva
  
  
 332. Shankara Shankara Sada Shiva Shirdi Pureeswara Sai Shiva Alaka Niranjana Bhava Bhaya Bhanjana Mrutyunjaya Mahadeva Shiva Pranava Swaroopa Parthi Pureesha Sharnam Sharanam Sai Shiva
  
  
 333. Shankara Shankara Sai Shankara Naada Shareera Vedoddhaara Kali Yuga Avathaara Sai Hara Shiva Shankara Sai Shiva Shiva Shankara Sai Chandra Shekhara Sai Parthi Shankara Sai
  
  
 334. Shankara Shankara Shambho Shankara Sayeeshwara Shankara Shankara Ganga Jata Dhara Shankara Gauri Manohara Shankara Shankara Shankara Girija Ramana Shiva Shambho Hara Hara Hara Hara Hara Shambho
  
  
 335. Shankara Shankara Shankara Shankara Abhyankara Paahi Maam Krupakara Paahi Maam Sayeeshwara
  
  
 336. Shankara Shankara Shankara Shankara Shambho Shankara Shiva Shambho Hara Shambho Shiva Shiva Shiva Shambho Shiva Shambho Hara Shambho Shambho Shankara Sayeesha Trishoola Dhaari Trinethra Dhaari
  
  
 337. Shankara Shankara Shiva Shankara Parvathi Ramana Shiva Shankara Parthi Vihaari Hey Tripuraari Partheeshwara Shankara Sayeeshwara Shankara – Sathya Om Namah Shivaaya Shivaaya Namah Om (3)
  
  
 338. Shankara Sharanam Shambho Shankara Saamba Sada Shiva Lingodbhava Kara Lingeshwara Sai Om Namah Shivaaya Shivaaya Namah Om (3)
  
  
 339. Shankara Shashi Shekhara Dhim Dhim Dhim Dhimi Dhimi Thaka Nataraaja Hara Hara Hara Hara Shambho Shankara Dama Dama Damaruka Natana Priya Kara
  
  
 340. Shankara Shiva Shankara Shiva Shankara Roopa Maheshwara Sai Shankara Shankara Shankara Sai Omkara Priya Shiva Shankara Sai Kailaasha Priya Shiva Shankara Sai Natajana Priya Shiva Shankara Sai (2) Shankara Shankara Shankara Sai – Shiva
  
  
 341. Shankara Shiva Shankara Shiva Shankara Shambho Shankara Shiva Shankara Shiva Shambho Mahadeva Dhama Dhama Dhamaru Bhajey Shankara Ghana Ghana Ghanta Bhajey Hara Bhole Naatha Shambho Sathya Sai Naatha Shambho
  
  
 342. Shankaram Bhajey Sai Shankaram Bhajey Parthi Vaasa Sai Deva Shankaram Bhajey Sadgurum Bhajey Sadgurum Bhajey Satchidaananda Guru Sadgurum Bhajey
  
  
 343. Shankha Chakra Dhara Shiva Sai Shambho Chandra Kalaa Dhara Shiva Sai Shambho Harihara Roopa Parameshwara Halaahala Dhara Parameshwara
  
  
 344. Shanmukha Priya Chandra Shekhara Shankari Manaala Shambho Mahadeva Bhakta Jana Priya Shiva Shakti Roopa Sathya Dharma Shanty Prema Swaroopa
  
  
 345. Sharan Nidhey Sayeeshwara Karuna Maya Maheshwara Gaurivara Sundara Neela Kanta Manohara Shiva Shiva Shiva Shankara Hara Hara Mahadeva Bhava Bhava Bhava Shankara Bhava Bhaya Abhayankara
  
  
 346. Sharana Bina Shanthi Nahin Shankara Sai Shankara Naam Bina Paramananda Nahin Naam Bhajorey Namah Shivaaya [Om Namah Shivaaya Shivaaya Namah Om]
  
  
 347. Sharana Dey Sharana Dey Shiva Shiva Sai Sharana Dey Aapad Bhaandhava Anaathha Rakshaka Arunachala Shiva Sharana Dey Aadi Anantha Sri Sai Deva Shirdi Pureeshwara Sharana Dey Sadguru Sai Sharana Dey
  
  
 348. Sharavana Bhava Shiva Shankara Shankara Shiva Shankara Satchidaananda Shiva Kara Sadguru Naatha Shiva Kara Kailaasa Vaasa Shiva Kara Pazhani Giri Vaasa Shiva Kara
  
  
 349. Shirdi Nivaasa Sai Shankara Parthi Nivaasa Sai Shankara Bhava Teetha Bhava Gochara Kalateetha Kala Bhairava Jai Jagadeeshwara Omkareshwara (4)
  
  
 350. Shirdi Pureeshwara Uma Maheshwara Parthi Nivaasa Sada Shiva Sada Shiva Shambho Mahadeva
  
  
 351. Shirdi Sai Shankara Parthi Vihaari Shankara Shankara Abhayankara Bhava Bhaya Haari Shankara Shirdi Sai Shankara Parthi Vihaari Shankara Paramaatma Shiva Shankara Paavana Purusha Shankara Sathya Swaroopa Shankara Sathya Sai Shankara
  
  
 352. Shirdi Sai Shiva Sathya Sai Shiva Hara Hara Shankara Shiva Sai Shankara Natana Manohara Gauri Manaala Saamba Sada Shiva Sathya Sai Shambho Ganga Hara Shiva Hara Hara Shambho
  
  
 353. Shiva Hara Hey Shiva Hara Hey Saamba Sada Shiva Shiva Hara Hey Hara Hara Hara Hara Mahadeva Parvathi Ramana Sada Shiva Namami Shankara Thava Sharanam Bhavani Shankara Bhaya Haranam
  
  
 354. Shiva Linga Mangala Linga Sai Ganga Gauri Linga Shiva Linga Mangala Linga Mandara Maala Linga Nandeeshwara Rama Linga Sri Gangadhari Linga Shivarathri Atma Linga
  
  
 355. Shiva Maheshwara Sai Parameshwara Hey Brahma Vishnu Parameshwara Patheetodhara Kali Avathaara Poorna Teja Sai Vishweshwara
  
  
 356. Shiva Maheshwara Shiva Maheshwara Shiva Maheshwara Sai Ram Shiva Maheshwara Shiva Shankara Shiva Mahadeva Sai Ram Kailaasha Vaasa Mahadeva Jagadeeshwara Hara Mahadeva Thribhuvana Paala Baba Sai Deva
  
  
 357. Shiva Om Hari Bhagawan Hari Om Sai Bhagawan Shankara Shankara Sai Shiva Shankara Sathya Sai Prema Pradaata Baba Dil Meh Aaja Baba
  
  
 358. Shiva Om Shiva Om Shiva Om Sai Om Jai Jai Jai Shiva Om Jai Jai Jai Sai Om Bhaktha Jana Priya Bhakton Key Praan Hai Sai Naatha Shiva Om
  
  
 359. Shiva Raathri (2) Mangala Maya Aadhi Shubha Raathri Lingodh Bhava Kara Shiva Raathri Shambho Shankara Shiva Raathri - Om
  
  
 360. Shiva Sai Shankara Gangadhara Partheeshwara Sathya Sayeeshwara Shiva Sai Shankara Gangadhara Trishula Dharadhi Dhiva Shankara Trinethra Dhara Sayeeshwara Lingodbhavakara Lingeshwara Parthi Vihara Sayeeshwara – Putta
  
  
 361. Shiva Shambho Damaru Waley Merey Sahara Tuma Ho Sai Shirdi Waley Mera Sahara Tuma Ho Logon Ke Lakhon Sahara Mera Sahara Tum Ho Manj Dhar Mein Dubi Naiya Iseh Paar Laga Do Khavaya Meri Naiya Ke Khavaya Merey Sahara Tuma Ho Shiva Shambho Damaru Waley Merey Sahara Tuma Ho
  
  
 362. Shiva Shambho Hara Hara Shambho Bhava Nasha Kailaasha Nivaasa Shiva Shambho Hara Hara Shambho Parvathi Pathey Harey Pashupathey Ganga Dhara Shiva Gauri Pathey – Harey
  
  
 363. Shiva Shambho Mahadeva (3) Chandra Kala Dhar Ganga Dhara Hara Gauri Vara Shankara Shiva Shiva Shiva Shambho Hara Hara Hara Shambho Hara Bholey Naath Shambho Sathya Sai Naath Shambho
  
  
 364. Shiva Shambho Mahadeva Ganga Dhara Shankara Shiva Shambho Mahadeva Ghana Ghana Ghanta Bhajey Shiva Shiva Dum Dum Damaru Bhajey Harey Bhola Naatha Shambho Harey Sai Naatha Shambho
  
  
 365. Shiva Shambho Mahadeva Shiva Shambho Mahadeva Saamba Sada Shiva Sai Shankara Shambho Mahadeva Hara Hara Hara Shambho Bhava Bhaya Hara Hara Shambho Shiva Shiva Shiva Shambho Sathya Sayeeshwara Shambho
  
  
 366. Shiva Shambho Mahadeva Sayeeshwara Partheeshwara Hey Parameshwara – Putta Ganga Jatadhara Gauri Manohara Partheeshwara Hey Shiva Shankara
  
  
 367. Shiva Shambho Narayana Parthi Vasa Sayeeshwara Shiva Shambho Narayana Shirdi Naatha Jagadeeshwara Sathya Sai Shiva Shankara
  
  
 368. Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Mahadeva Hara Hara Hara Hara Mahadeva Shiv Shambho Mahadeva Haala Hala Dhara Shambho Hey Anaathha Naatha Shambho Hari Om Hari Om Hari Om Namah Shivaaya Hari Om Om Om Hari Om Om Om Hari Om Namah Shivaaya
  
  
 369. Shiva Shambho Shankara Mahadeva Maheshwara Shiva Shambho Shankara Mahadeva Shiva Shambho Shankara Mowleshwara Shiva Shambho Shankara Madanathaka Shiva Shankara Mrithyunjaya Shiva Shambho Shankara
  
  
 370. Shiva Shambho Shiva Hara Gangadhara Neela Kandheshwara Sai Namo Namo Ganga Jatadhara Gauri Manohara Parthi Pureeshwara Namo Namo
  
  
 371. Shiva Shambho Shiva Shambho Kailaasha Moha Sri Namo Namah Sri Parvathi Ramana Hara Hara Hara Hara Hara Hara Hara Namo Namah Namo Namah (3)
  
  
 372. Shiva Shankara Parvati Ramana Gangadhara Bhuvana Bharana Sharanagata Vandita Charana Karuna Kara Bhava Bhaya Harana
  
  
 373. Shiva Shankara Shashi Shekara Sarveshwara Sayeeshwara Shiva Shankara Shashishekara Hara Hara Shankara Sada Shiva (2) Shiva Shiva Shiva Shiva Shirdeeshwara
  
  
 374. Shiva Shankara Shiva Shankara Shiva Shanara Hari Om (2) Hari Om (2) Hey Paramesha Papa Vinaasha Sai Shankara Hari Om
  
  
 375. Shiva Shankara Shiva Shankara Shiva Shankara Roopa Maheshwara Sai Shiva Shankara Shankara Shankara Sai Omkaara Priya Shiva Shankara Sai Kailaasha Priya Shiva Shankara Sai Nathajana Priya Shiva Shankara Sai Shiva Shankara Shankara Shankara Sai
  
  
 376. Shiva Shiva Bhola Sai Shiva Shiva Bhola Sai Daya Karo Daya Karo Anantha Roopa Daya Karo Shiva Shiva Bhola Sai Shiva Shiva Bhola Sai Man Ban Jaye Prashanthi Nilayan Man Ban Jaye Prashanthi Nilayam Sundar Murath Teri Bol Daya Karo Daya Karo Daya Karo Daya Karo Anantha Roopa Daya Karo – Hey Hey Nanda Key Laala Daya Karo Hey Brij Key Baala Daya Karo Hey Murali Lola Daya Karo
  
  
 377. Shiva Shiva Bol Hara Hara Bol Shiva Sai Shankara Bol Pinaaka Dhaari Ganga Dhaari Hey Tripuraari Bol Shiva Sai Shankara Bol (2) Vibhuthi Shankara Bhavani Shankara Hey Shiva Shankara Bol Shiva Sai Shankara Bol
  
  
 378. Shiva Shiva Bol Shiva Shiva Bol Saamba Sada Shiva Shiva Shiva Bol (2) Saamba Sada Shiva Shiva Shiva Bol Shankara Shankara Shiva Shiva Bol Parvathi Ramana Shiva Shiva Bol (2) Kailaash Vaasa Shiva Shiva Bol Parvathi Ramana Shiva Shiva Bol Shiva Shiva Bol Shiva Shiva Bol (2) Saamba Sada Shiva Shiva Shiva Bol Namami Shankara Bhavani Shankara Uma Maheshwara Thava Sharanam Om Shiva Om Shiva Parthipara Shiva Omkara Shiva Thava Sharanam [(2) Namami Shankara Thava Sharanam Uma Maheshwara Thava Sharanam
  
  
 379. Shiva Shiva Hara Hara Bhola Maheshwara Shambho Shankara Ganga Jata Dhara Gauri Manohara Shambho Shankara Shiva Shiva Hara Hara Bhola Maheshwara Shambho Shankara Vyagrambara Dhara Chandrakaladhara Shambho Shankara Hala Haladhara Shaila Girishwara Shambho Shankara Ganga Jata Dhara Gauri Manohara Shambho Shankara
  
  
 380. Shiva Shiva Hara Hara Parthi Pureeshwara Shambho Shankara Ram – Om Radha Vallabha Sai Shankara Saamba Sadashiva Shyaam (2) Neela Varna Dhara Gauri Shankara Saamba Sadashiva Shyaam – Shambho
  
  
 381. Shiva Shiva Hara Hara Parthi Pureeshwara Shambho Shankara Sai Om Bhava Bhaya Bhairava Bhavani Shankara Shaamba Sadhashiva Sai Girija Shankara Gauri Shankara
  
  
 382. Shiva Shiva Hara Hara Shiva Shiva Shankara Saamba Sada Shiva Shiva Shiva Shiva Shiva Shivaaya Namah Om Hara Hara Hara Hara Haraya Namah Om Om Namah Shivaaya Shivaaya Namah Om
  
  
 383. Shiva Shiva Saamba Sada Shiva Shambho Shankara Taandava Priya Kara Hara Hara Hara Hara Parthi Pureeshwara Paahi Prabho Maam Sai Maheshwara
  
  
 384. Shiva Shiva Sai Shankara Roopa Shiva Parameshwara Sai Shiva Hara Hara Hara Hara Bhola Shankara Parthi Pureeshwara Sai Shiva Shirdi Pureeshwara Sai Shiva Sai Shiva Saamba Shiva (S)
  
  
 385. Shiva Shiva Sai Shiva Parthi Sai Shiva Hara Hara Hara Hara Sai Hara Sathya Sai Hara Girija Shankara Gangadhara Hara Karichan Maambara Karuna Saagara Saamba Sada Shiva Sayeeshwara – Shiva Sai Shiva Shiva Sai Shiva Shambho Shankara Mahadeva
  
  
 386. Shiva Shiva Shambho Hara Hara Shambho Bhava Bhava Bhava Bhava Shambho Baala Shiva Sai Shambho Janu Thaka Janu Thaka Natana Shiva Janam Janam Jana Saamba Shiva Gana Gana Gana Gana Ganta Shiva Ganapathi Sevitha Gauri Shiva
  
  
 387. Shiva Shiva Shambho Hara Hara Shambho Sai Shambho Shankara Vyagrambara Dhara Vibhuthi Sundara Sai Shambho Shankara Chandra Kala Dhara Shankara Ganga Jata Dhara Shankara Halahala Dhara Natana Manohara Sai Shambho Shankara (Tandava Priyakara Natana Manohara Halahaladhara Shankara) Vyagrambara Dhara Vibhuthi Sundara Sai Shambho Shankara
  
  
 388. Shiva Shiva Shambho Hara Hara Shankara Ganga Jata Dhara Gauri Shankara Shiva Shiva Shambho Hara Hara Shankara Saamba Sada Shiva Sai Shankara (2) Shiva Shiva Shambho Hara Hara Shankara Vyaghraambaradhara Vibhuthi Shankara Shiva Shiva Shambho Hara Hara Shankara Parthi Pureeshwara Sai Shankara
  
  
 389. Shiva Shiva Shambho Kailaasha Naatha Shiva Shiva Shambho Hey Vishwa Naath Hara Hara Hara Hara Bolo Naath – Om Hara Hara Hara Hara Sai Naath – Om
  
  
 390. Shiva Shiva Shambho Mahesha Gangadhara Hara Jaya Gangesha Gaureeshwara Shiva Jaya Mouleeshwara Parthi Pureesha Sathya Sayeesha
  
  
 391. Shiva Shiva Shambho Mahesha Girisha Hara Hara Sai Mahadeva Nandi Vaahana Naaga Bhushana Phaala Lochana Tripura Vihaara Parama Purusha Shiva Gangadhari Chandra Kala Dhara Parvathi Ramana
  
  
 392. Shiva Shiva Shambho Sai Shiva Hara Hara Shambho Sada Shiva Om Shivaaya (4) Shiva Shiva Shivaaya Hara Hara Haraaya (2)
  
  
 393. Shiva Shiva Shambho Shankara Hara Hara Hara Mahadeva Ganga Jata Dhara Gauri Manohara Parthi Puri Parameshwara
  
  
 394. Shiva Shiva Shambho Thaandava Priya Kara Bhava Bhava Bhairavi Bhavaani Shankara Hara Hara Bhum Bhum Bhola Maheshwara Dama Dama Damaru Natana Manohara Sathyam Shivam Sai Sundaram
  
  
 395. Shiva Shiva Shankara Hara Parameshwara Baala Gangadhara Sai Shiva Shiva Hara Hara Parthi Pureeshwara Nata Shiva Sundara Sai Baala Gangadhara Sai
  
  
 396. Shiva Shiva Shankara Hari Hari Bol Hara Hara Hara Hara Mahadeva Bol Shiva Shiva Bhavani Shankara Bol Shiva Shiva Shankara Hari Hari Bol
  
  
 397. Shiva Shiva Shankara Hari Hari Bol Shiva Shiva Shankara Sai Rama Bol Shiva Shiva Shankara Hari Hari Bol Jai Jai Bhavaani Shankara Bol Shiva Shiva Shankara Sai Rama Bol
  
  
 398. Shiva Shiva Shankara Om Shiva Om Hara Hara Shankara Om Shiva Om Gauri Shankara Om Shiva Om Uma Maheswara Om Shiva Om Shiva Shiva Shakti Om Shiva Om Neela Kanta Sai Om Shiva Om
  
  
 399. Shiva Shiva Shankara Sai Shankara Natana Manohara Tandav Priya Kara Gangadhara Hara Gauri Manohara Om Namah Shivaaya Shivaaya Namah Om Shivaaya Namah Shiva Shivaaya Namah Om [Hari Om Hari Om Hari Om Namah Shivaaya]
  
  
 400. Shiva Shiva Shiva Shambho Shambho Hara Hara Hara Shambho Shambho Nandhi Vaahana Chandra Shekhara Manthaara Maaladhara Shambho Shambho Gangadhara Gauri Manohara Gana Naayaka Bham Bham Bham Bham
  
  
 401. Shiva Shiva Shiva Shiva Om Hara Hara Hara Hara Om (3) Om Namah Shivaaya Om Om Namah Shivaaya Om Shiva Shiva Shiva Shiva Hara Hara Hara Hara Sai Shankar Om Sai Shankar Om – Sathya Om Namah Shivaaya Om Om Namah Shivaaya Om
  
  
 402. Shiva Shiva Shiva Shiva Om Hara Hara Hara Hara Om Hara Hara Hara Hara Om Shiva Shiva Shiva Shiva Om Hey Rudhra Bhairava Bhavani Shankara Shambho Shankara (2)
  
  
 403. Shiva Shiva Shiva Shiva Saamba Sada Shiva Shiva Shiva Shiva Shiva Sai Shankara Gangadhara Shiva Trishoola Dhaaraka Anga Vibhooshitha Bhasmodhaaraka Amba Sahita Nartana Mohaka
  
  
 404. Shiva Shiva Shiva Shiva Sabhapathey Shiva Sai Sundara Umapathey Parama Kripa Nidhey Parthi Pathey Bhakta Samrakshaka Daya Nidhey
  
  
 405. Shiva Shiva Shiva Shiva Shambho Shiva Hara Hara Hara Hara Sada Shiva Taandava Priya Kara Shambho Sabesha Parthi Maheshwara Sai Shiva
  
  
 406. Shiva Shiva Shiva Shiva Shivaaya Namah Om Hara Hara Hara Hara Haraaya Namah Om Alaka Niranjana Bhava Bhaya Bhanjana Sayeeshwaraya Namah Om – Sathya Pranava Swaroopa Parameshwara Partheeshwaraya Namah Om – Putta
  
  
 407. Shiva Shiva Shiva Shiva Shivaaya Namah Om Hara Hara Hara Hara Haraya Namah Om Shivaaya Namah Om Haraaya Namah Om Shiva Shiva Shiva Shiva Shivaaya Namah Om Shivaaya Namah Om Haraaya Namah Om Hara Hara Hara Hara Haraaya Namah Om
  
  
 408. Shiva Shiva Shiva Shiva Shivaaya Namah Om Om Namah Shivaaya Shivaaya Namah Om Shiva Shiva Shiva Shiva Shivaaya Namah Om Hara Hara Hara Hara Haraya Namah Om Om Namah Shivaaya Shivaaya Namah Om
  
  
 409. Shiva Shiva Shivaaya Bhava Bhava Bhavaaya Hara Hara Hara Hara Shambho Tribhuvana Paalaka Haala Haladhara Shambho Om Hara Hara Hara Hara Shambho Alakha Niranjana Bhava Bhaya Bhanjana Pranava Kara Shambho Gangadhara Hara Gauri Manohara Saamba Sada Shiva Shambho (2) Hara Hara Hara Hara Shambho
  
  
 410. Shiva Shiva Shivaaya Namah Om Bhava Bhava Bhavaaya Namah Om Shirdi Pureeshwara Shambho Shankara Hara Hara Haraaya Namah Om Parthi Shivaaya Namah Om Saamba Shivaaya Namah Om Parthi Pureeshwara Shambho Shankara Hara Hara Haraaya Namahh Om
  
  
 411. Shivaaya Namah Om Namah Shivaaya Shivaaya Namah Om Namah Shivaaya (3)
  
  
 412. Shivaaya Namah Om Shivaaya Namaha Shivaaya Namah Om Namah Shivaaya Shiva Shiva Shiva Shiva Shivaaya Namah Om Hara Hara Hara Hara Haraaya Namah Om Haraaya Namah Om Shivaaya Namaha Shivaaya Namah Om Namah Shivaaya
  
  
 413. Shivaaya Namah Shiva Shaambhavi Shankar Bhola Naatha Harey Hari Shankar Vishwanaatha Hey Parthi Shankar Hara Hara Brahma Vishnu Maheshwara
  
  
 414. Shivaaya Namah Shiva Shivaaya Namah Shiva Shivaaya Namah Om Namah Shivaaya Shivaaya Namah Shiva Shivaaya Namah Shiva Shivaaya Namah Om Namah Shivaaya
  
  
 415. Shivaaya Parameshwaraaya Shashi Shekharaaya Namah Om Bhavaaya Guna Sambhavaaya Shiva Thaandavaaya Namah Om Shivaaya Parameshwaraaya Chandra Shekharaaya Namah Om Bhavaaya Guna Sambhavaaya Shiva Thaandavaaya Namah Om
  
  
 416. Shivoham Shivoham Shivoham Shiva Chidanandam Rupam Shivoham Shivam (3)
  
  
 417. Soham Brahma Soham Vishnu Soham Sai Shankara Sathya Swaroopa Premaananda Shanthi Manthra Pradaayaka Om Namah Shivaaya Shivaaya Namah Om (3)
  
  
 418. Soham Manthra Japam Bhava Roga Nashkaram Shivoham Bhava Sukham Bhava Dukha Vinashakaram
  
  
 419. Sundara Sai Shankara Potri Naangu Vedattin Nathaney Poti – Sundara Uma Mahesha Hara Hara Potri Unmai Poruley Shiva Shiva Potri Aadi Antam Illa Eshaney Potri Ambalatthadum Eraivaney Potri
  
  
 420. Swami Naatha Sai Karuna Sindhu Paahi Palani Giri Vaasa Parvathi Nandana Pranavakara Shiva Subrahmanya Skanda Kumara Valli Nayaka Sura Muni Vandita Devadi Deva Deena Janavana Parthi Nayaka
  
  
 421. Tandava Nachey Shambho Nachey Sai Shankara Parthi Puri Parameshwara Hara Hara Hara Maha Deva (2)
  
  
 422. Tandava Priyakara Sabhapathey Dum Dum Dum Dum Damaru Bhajey Hara Bum Hara Bum Bolo Maheshwara Dama Dama Damaru Shiva Thaandavaa Dum Dum Dum Dum Damaru Bhajey Chidambaresha Sai Nataraaja Vibhoothi Sundara Thrayambakesha Dum Dum Dum Dum Damaru Bhajey
  
  
 423. Tandava Priyakara Sai Parameshwara Nachey Sai Shankar Nataraaja Dum Dum Dum Dum Dumaroo Bhajey Ghana Ghana Bhajey Payaliya Nachey Gangadhara Nachey Bimbadhara Nachey Sai Shankar Nataraaja
  
  
 424. Tandava Priyakara Shaba Bhajey Tridum Ganesha Sai Nataraaja Sai Nataraaja Vibhuti Sundara Shiva Shankara Dam Dam Dam Dam Damru Bhajey
  
  
 425. Trigunaathmaha Shiva Sai Mahesha Daata Guru Avathaara – Sai Alakha Niranjana Bhava Bhaya Bhanjana Brahma Vishnu Maheshwara Roopa
  
  
 426. Trilochana Hey Tripuraari Ganga Jatadhara Gauri Shankara Sai Murari Sab Hey Dukha Hari Nandhi Vaahana Naaga Bharana
  
  
 427. Triloka Paalaka Trishoola Dhaaraka Trilochana Hara Baala Shiva Sikeh Jata Joota Kanteh Kaala Koota Chidambaresha Natana Shiva
  
  
 428. Tripuraari Shiva Shankara Naagabhooshana Naagabharana Omkareshwara Namashivaaya Maha Kalneshwara Nama Shivaaya Parthi Pureeshwara Nama Shivaaya Shirdi Sayeeshwara Nama Shivaaya Shaila Gireeshwara Nama Shivaaya Uma Maheshwara Nama Shivaaya
  
  
 429. Trishoola Dhaara Trinethra Dhaara Triloka Vara Subhankara Hey Bhavadhi Tharana Bhayanaashana Bhola Naatha Shankara Paahimaam Sathya Sai Pasupathi Pralayankara Viagara Vaasana Vishweshwara Suravanditha Shankara Hey Bhavadhi Dharana Bhayanaashana Sai Naatha Shankara
  
  
 430. Tum Ho Daata Sai Shankara Ham Ko Deejo Aananda Baba Tum Ho Data Sai Shankara Avo Shankara Anaatha Naatha Deejo Darshan Deena Naatha
  
  
 431. Uma Pathey Shiva Shankara Parvathi Pathey Hara Parameshwara Ganga Dhara Shiva Shankara Om Namah Shivaaya – Hari
  
  
 432. Vibhoothi Shankara Sai Naath Sai Naath Sathya Sai Naath Gangadhara Hara Saamba Sada Shiva Sai Naath Sathya Sai Naath
  
  
 433. Vibhoothi Sundara Sai Naath Hara Hara Mahadeva Vilva Kalapna Chandra Kalaadhara Hara Hara Mahadeva Vyagrambhara Dhara Sai Sundara Hara Hara Mahadeva Shiva Shiva Sada Shiva
  
  
 434. Viraatha Swaroopa Sayeeshwara Jaya Hey Jaya Hey Shiva Subhankara Haala Haladhara Neela Sureeshwara Sarvathmaka Sathya Sai Sarveshwara Hara Hara Shankara Saamba Sada Shiva Girija Shankara Sai Maheshwara
  
  
 435. Vishwadhaari Shiva Avathaari Sai Shankara Namo Namo Madhura Naatha Narayana Hari Sai Shankara Namo Namo Parthi Puri Baba Namo Namo – Putta
  
  
 436. Vishwanaatha Gauri Naatha Shambho Shankara Vishwa Paala Hey Kripaala Sai Shankara Vishwanaatha Gauri Naatha Shambho Shankara Nandi Vaahana Shiva Naaga Bhooshana Chandrasekhara Bhasma Bhooshana Daya Saagara Uma Maheshwara Daya Sindhu Karuna Sindhu Gauri Shankara Gauri Shankara Gauri Shankara
  
  
 437. Vishwanaatha Hara Hara Vishwa Paala Hara Hara Vishweshwara Vishwaambara Neelakanta Shiva Shiva Gauri Priya Kara Gaja Charmaambara Baala Sashidhara Vaama Deva Mahadeva Chandramouleshwara Bhaktha Vrinda Paalaka Sai Shankara
  
  
 438. Vishweshwaraaya Namah Om Bhaanu Priyaaya Namah Om Bhasma Vilehpita Bhavani Shankara Bhuvaneshwaraaya Namah Om Om Namah Shivaaya (4) Gauri Priyaaya Jaya Shiva Om Gangadharaaya Jaya Shiva Om Jaya Shiva Om Jaya Shiva Om (2) Trilokya Naatha Jaya Shiva Om
  
  
 439. Yogeeshwara Shiva Parvathi Shankara Moksha Vidhaayaka Sayeesha Thaandava Priyakara Chandra Kalaadhara Vyaagraambara Dhara Gowreesha Shaila Gireeshwara Jaya Partheeshwara Parvathi Shankara Gowreesha (2)